Edellinen sivu

Vaikuttavuutta ja tuottavuutta ikäihmisten palveluihin

Kohti ennakoivia ja tarvepohjaisia ikäihmisten palveluja

Ikääntyvien palveluiden johtamisessa tulee huomioida tulevan soten ja alueellisten, integroitujen palvelumallien tarpeet. Ikäihmisten palvelut muuttuvat nopeasti paitsi sote-uudistuksen, myös lisääntyvän ja monimuotoistuvan asiakaskunnan, rakenneuudistuksen ja digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. Tulevaisuuden kehittyvät palvelumallit ja -prosessit vaativat uudenlaista näkökulmaa ja johtamista.

Koulutuksessa parannetaan johdon, asiantuntijoiden ja esimiesten valmiuksia suunnitella, johtaa ja integroida ikäihmisten palveluja ennakoivasti ja tarvepohjaisesti. Jaksoilla hyödynnetään runsaasti kouluttajien kokemustaustaa ja esimerkkejä ikäihmisten palveluiden käytännön kehittämishankkeista ja tutkimuksista eri puolilta Suomea sekä meneillään olevista maakunnallisista I&O -kärkihankkeista.

Kenelle?

Vanhus- ja ikäihmisten palveluiden johto, kotihoidon päälliköt sekä esimiehet.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Seuraava koulutus alkaa keväällä 2018

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltopro.fi/kotihoito

Ota yhteyttä

Hyödyt

Sinulla on kokonaisvaltainen ymmärrys kotihoidon merkittävimmistä kehitysalueista ja siitä, miten nämä liittyvät toisiinsa
Sinulla on konkreettisia ajatuksia siitä, miten palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä toiminnan taloudellista kestävyyttä tulisi kehittää omassa organisaatiossasi
Sinulla on uusia ideoita asiakaslähtöisen palvelujen integraation kehittämiseksi
Osaat tukea paremmin henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja osaamisen kehittymistä
Osaamisesi parantaa asiakaskokemusta on lisääntynyt
Ymmärrät toiminnanohjauksen haasteet ja ratkaisut

Sisältö ja aikataulu

Koulutuspäivät

Kouluttajat

TkT Johan Groop

Senior Manager, Nordic Health Group

Groop on työskennellyt viimeiset 9 vuotta sosiaali- ja terveysalan kehittämisprojekteissa, sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden että start-up yritysten kanssa.

Roolissaan Nordic Health Groupissa Johan vastaa projektien suunnittelusta ja rahoituksesta sekä läpiviemisestä. Groop on keskittynyt viime vuosina erityisesti laajojen, kompleksisten, useampia organisaatioita ja/tai toimijoita sisältävien tutkimus-, kehitys- ja muutoshankkeiden johtamiseen.

Hän väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistosta (tuotantotalous) keväällä 2012 aiheenaan kotihoidon tuottavuus. Hänen väitöskirjassaan ehdottamia periaatteita kotihoidon kehittämiseen on implementoitu lukuisissa kotihoitoyksiköissä ympäri Suomea.

Aikaisemmin Groop on tutkinut SOTE-alan tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa (Yhdysvallat). Ennen tuloaan NHG:lle, Groop konsultoi niin julkisille kuin yksityisille SOTE-alan palveluntuottajille oman yrityksensä kautta. Groop luennoi jatkuvasti eri sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis- ja kehitysfoorumeilla ympäri Suomea, erityisesti kotiin vietävien palvelujen kehittämisestä. Hän on myös useampaan otteeseen toiminut asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Geronomi YAMK Aila Halonen

Geronomi YAMK Aila Halosella on laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Hänellä on yli kahden vuoden kokemus tuloksellisuuden johtamisesta ja kehittämisestä sisältäen mm. asiakasohjauksen toimintamallin kehittämistä ja toimeenpanoa, prosessien kehittämistä, toiminnan seurannan ja tuloksellisuuden johtamista ja kehittämistä sekä muutoksen johtamista.

Hän on toiminut koko uransa ikäihmisten palveluiden ja niiden kehittämisen parissa. ensin sairaanhoitajana kotihoidossa, palvelutalossa sekä SAS-tiimissä ja myöhemmin asiantuntijana asiakasohjausyksikön kehittämishankkeessa sekä toimintayksikön esimiehenä, palveluiden kehittäjänä ja muutosjohtajana.

THM, elv, ft Anne Kaarnasaari

THM, elv, ft Anne Kaarnasaarella on osaamista erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta sekä toimintaprosessien ja palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta.

Suunnittelun ja kehittämisen osalta osaaminen on kokonaisvaltaista ja strategialähtöistä. Palvelurakenteen tarkastelu, kuvaaminen tunnuslukuina ja kehittämissuunnitelmien tekeminen ovat kohdentuneet erityisesti vanhus- ja vammaispalveluihin sekä kuntoutukseen. Kehittämistoiminta on ollut kokonaisvaltaista toiminnan ja palveluketjujen toimivuuden arviointia, kehittämistä, palvelurakenteen muokkaamista sekä yhteistyön ja verkostomaisen työskentelyn käynnistämistä ja toteuttamista sekä edelleen tehostamista. Kokonaisvaltaisen kehittämisen osana hän on kehittänyt toimintaprosesseja ja niiden osia vastaamaan kokonaisuutta. Palvelutuotannon kehittämistyö on painottunut monituottajamallien kehittämiseen, julkisen ja yksityisen toiminnan rajapintaan ja kehittämiseen, tuottajahallintaan ja sopimuksenmukaisuuden ja laadun näkymiseen osana palvelutuotantoa. Arviointitoiminta on painottunut sopimuksenmukaisuuden sekä sovittujen laatu ja muiden toimintakriteerien toteutumisen arviointiin. Laadunhallinta ja -arviointi sekä sopimuksenmukaisuuden toteutumisen arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin liittyvät oleellisina osina Kaarnasaaren vastuuprojekteihin. Kehittämistyö on pääosin toteutettu projekteina, mistä syystä Kaarnasaarella on vankka kokemus erilaajuisten projektien koordinoinnista, johtamisesta ja toteuttamisesta.

KTM Anna Maksimainen

KTM Anna Maksimainen on työskennellyt sote-alan kehittämisprojektien parissa vuodesta 2008 lähtien. Hänellä on kokemusta sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluiden kehittämisestä.

Annalla on hyvin laaja ymmärrys koko toimialasta niin palveluiden ja organisaatioiden kuin myös palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Hän on ollut kehittämässä alueellisia palvelurakenteita, tekemässä sairaalasuunnittelua, markkinaselvityksiä ja yrityskauppojen commercial due diligence -selvityksiä, uudistamassa toimintamalleja ja organisaatiorakenteita sekä suunnittelemassa palveluiden digitalisaatiota ja hoito- ja palveluketjuja. Annan erityisosaaminen on vahvasti palveluiden ja toiminnan kehittämisessä vaikuttavuuden näkökulmasta – fokuksessa on ollut mm. vaikuttavuuden kehittäminen ja mittaaminen sekä vaikuttavuusperusteiset palvelu- ja hankintamallit.

Suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Aalto PRO on suunnittelut koulutusohjelman yhdessä Nordic Healthcare Groupin ja muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa.

Nordic Healthcare Groupin julkaisuja:

Kotihoito 2020 – kymmenen askeleen ohjelma kotihoitoon

Kohtaa ja innosta -  Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Seuraava Vaikuttavuutta ja tuottavuutta ikäihmisten palveluihin -koulutus alkaa keväällä 2018.

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Pidä minut ajan tasalla