Edellinen sivu

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin

Sote-palvelujen vaikuttavuuden kehittäminen luo terveyshyötyä ja kustannussäästöä

Sote-sektoria muovaavat parhaillaan etenkin iso rakenneuudistus, käyttäjäkeskeisyyden ja vaikuttavuuden vaatimusten voimakas esiinnousu sekä digitalisaatio. Jatkuva muutos sosiaali- ja terveyspalveluiden kentässä edellyttää muutosta ja uudenlaista otetta myös tulevaisuuden palvelujen johtamisessa.

Hoitojen ja palvelujen vaikuttavuuden kehittämisen tavoitteena on parempi terveyshyöty ja palvelujen vaikuttavuus kustannustehokkaasti. Ohjelmassa käsiteltäviä teemoja ovat mm. vaikuttavuus ja sen johtaminen, integraatio, segmentaatio ja käyttäjäkeskeiset palvelut, informaatio ja digitalisaatio palveluprosesseissa, ja vaikuttavuuden mittaaminen ja kannustimet. Valmennus lisää johdon ja asiantuntijoiden valmiuksia muutosten ymmärtämiseen ja johtamiseen.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjäorganisaatioiden tueksi

Ohjelma tarjoaa tutkittua tietoa ja kokeneiden asiantuntijoiden osaamisen kehittämistyön tueksi.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua sote-alan kehittäjien kanssa.

Hyödyt

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin -koulutuksessa opit kehittämään palvelujen vai-kuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Koulutuksen käytyäsi osaat myös viedä muutoksia käytän-töön tuloksellisesti. Kyvykkyys vastata järjestäjien vaatimuksiin kustannusvaikuttavuudesta kasvaa.

Osaat hyödyntää käyttäjäsegmentoinnin ja massaräätälöinnin etuja tulevaisuuden sote-palveluissa
Onnistut palveluketjujen ja hoitopolkujen integroinnissa
Saavutat vaikuttavuusperusteisen liiketoiminnan taloudelliset edut
Saat työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen

Kenelle? 

Koulutus on suunniteltu julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Vaikuttavuutta sote-palveluihin -koulutus sopii mainiosti myös kolmannen sektorin sote-toimijoille.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma koostuu neljästä lähipäivästä, joiden aikana opitaan teoreettinen viitekehys ja käydään erilaisia näkökulmia avaavia fasilitoituja ryhmäkeskusteluja.

Koulutusjaksot

Suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Aalto PRO on suunnittelut koulutusohjelman yhdessä Nordic Healthcare Groupin ja muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin–ohjelman hinta on 2400 € (+ alv).