Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin

Sote-palvelujen vaikuttavuuden kehittäminen luo terveyshyötyä ja kustannussäästöä

Sote-sektoria muovaavat parhaillaan etenkin iso rakenneuudistus, käyttäjäkeskeisyyden ja vaikuttavuuden vaatimusten voimakas esiinnousu sekä digitalisaatio. Jatkuva muutos sosiaali- ja terveyspalveluiden kentässä edellyttää muutosta ja uudenlaista otetta myös tulevaisuuden palvelujen johtamisessa.

Hoitojen ja palvelujen vaikuttavuuden kehittämisen tavoitteena on parempi terveyshyöty ja palvelujen vaikuttavuus kustannustehokkaasti. Ohjelmassa käsiteltäviä teemoja ovat mm. vaikuttavuus ja sen johtaminen, integraatio, segmentaatio ja käyttäjäkeskeiset palvelut, informaatio ja digitalisaatio palveluprosesseissa, ja vaikuttavuuden mittaaminen ja kannustimet. Valmennus lisää johdon ja asiantuntijoiden valmiuksia muutosten ymmärtämiseen ja johtamiseen.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja seuraavasta aloituksesta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjäorganisaatioiden tueksi.

Ohjelma tarjoaa tutkittua tietoa ja kokeneiden asiantuntijoiden osaamisen kehittämistyön tueksi.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua sote-alan kehittäjien kanssa.

Hyödyt

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin -koulutuksessa opit kehittämään palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Koulutuksen käytyäsi osaat myös viedä muutoksia käytäntöön tuloksellisesti. Kyvykkyys vastata järjestäjien vaatimuksiin kustannusvaikuttavuudesta kasvaa.

Osaat hyödyntää käyttäjäsegmentoinnin ja massaräätälöinnin etuja tulevaisuuden sote-palveluissa
Onnistut palveluketjujen ja hoitopolkujen integroinnissa
Saavutat vaikuttavuusperusteisen liiketoiminnan taloudelliset edut
Saat työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen

Kenelle? 

Koulutus on suunniteltu julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Vaikuttavuutta sote-palveluihin -koulutus sopii mainiosti myös kolmannen sektorin sote-toimijoille.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma koostuu neljästä lähipäivästä, joiden aikana opitaan teoreettinen viitekehys ja käydään erilaisia näkökulmia avaavia fasilitoituja ryhmäkeskusteluja.

Koulutusjaksot

Pääkouluttajat

Paul Lillrank

Paul Lillrank on toiminut laadunohjauksen ja palvelutuotannon professorina Aalto-yliopistossa vuodesta 1994 ja hänet on valittu Tuotantotalouden osaston johtajaksi 1996-1998 sekä 2002-2007. Lillrankin tutkimusintressit ovat palvelutuotantojärjestelmien ohjaus ja palvelujen laatu erityisesti terveydenhuollossa.

Hän on ollut perustamassa Aalto-yliopiston HEMA Instituuttia (Healthcare Engineering, Management and Architecture).

Hän Lillrank on ollut tutkijana Tukholman kauppakorkeakoulun European Institute of Japanese Studies -tutkimuslaitoksessa seuraten erityisesti japanilaisen ohjelmistoteollisuuden kehitystä. Hän on ollut vierailevana professorina University of Tokyossa, ohjelmajohtajana College des Ingenieurs:ssa Pariisissa ja opettanut lukuisissa MBA-ohjelmissa. Lillrank on julkaissut tieteellisiä tutkimuksia laadunohjauksesta, Japanin taloudesta ja johtamisesta, teknologian siirrosta, yrityskulttuureista, tietotekniikan vaikutuksesta liiketoimintaan ja palvelutuotannosta.

Lillrank väitteli tohtoriksi Helsingin Yliopistossa.

Paulus Torkki

TkT Paulus Torkki on Nordic Healthcare Group Oy:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen sekä Helsingin yliopiston apulaisprofessori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Torkilla on takana monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa tutkimusjohtajana. Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Pauliina Vähäviita

Pauliina Vähäviita toimii konsulttina Nordic Healthcare Groupilla. Hänellä on laaja asiantuntemus vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Viime aikoina hän on ollut mukana mm. vaikuttavuutta painottavissa syöpätautien hoidon kehittämisprojekteissa sekä vaikuttavuusperusteisen ohjausmallin rakentamisessa.

Pauliina on perehtynyt kansainvälisissä case study -tutkimuksissa erityisesti siihen, miten vaikuttavuusperusteisia malleja on implementoitu sekä kansallisella että yksittäisten toimijoiden tasolla. Hänellä on kokemusta digitalisaation mahdollisuuksista vaikuttavuusperusteisen sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien rakentamisessa.

Ennen siirtymistään NHG:lle Pauliina työskenteli konsulttina Accenturella sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisprojekteissa. Pauliina Vähäviita on valmistunut terveystaloustieteen maisteriksi London School of Economics & Political Science -yliopistosta Britanniassa, missä hän on opinnoissaan painottanut vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Yrjänä Hynninen

Yrjänä Hynninen toimii kehityspäällikkönä NHG:llä vastaten erityisesti edistyneen ja ennakoivan analytiikan kehittämisestä. Hynninen on väitöskirjatutkimuksensa ja työkokemuksensa kautta erikoistunut matemaattisten menetelmien soveltamiseen järjestelmien ja prosessien arvioinnissa ja suunnittelussa.

Kokemusta on kertynyt erityisesti terveydenhuollon järjestelmien tehokkuuden arvioinnista sekä palveluprosessien mallintamisesta ja optimoinnista väestötason kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta.

Laura Pitkänen

Laura Pitkänen toimii projektipäällikkönä Nordic Healthcare Groupilla. Pitkänen on työskennellyt terveydenhuollon laadun, vaikuttavuuden ja prosessien parissa yli 10 vuotta. NHG:llä Pitkänen vastaa vaikuttavuus-liiketoiminnan kehittämisestä ja on ollut asiantuntijana useissa vaikuttavuuteen liittyvissä kehittämisprojekteissa.

NHG:n ohella hän on työskennellyt mm. Mehiläisellä vastaten Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden mittaamisesta.

Tuomas Nikoskinen

Tuomas Nikoskinen toimii projektipäällikkönä Nordic Healthcare Groupilla. Nikoskisella on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä-osaamisen kehittämisestä julkisella sektorilla sekä vahva asiantuntemus yritysstrategiaprojekteista.

Vaikuttavuuden teeman parissa hän on työskennellyt erityisesti palvelutuotannon vaikuttavuusperusteisten ohjausmallien, strategian ja uusien toimintamallien pilottiprojekteissa. Kouluttajana Tuomas on vetänyt liiketoimintamallin kehittämistyöpajoja kansainvälisille start-up yrityksille, jotka tarjoavat ikäihmisille suunnattuja teknologiaratkaisuja.

Timo Salmisaari

Timo toimii konsulttina Ecoworks –nimisessä start-up yrityksessä. Hänellä on erittäin laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Hänen erikoisalaansa ovat innovatiiviset asiakaslähtöiset ratkaisut, järjestelmien uudistaminen ja tulevaisuuden palvelujärjestelmät.

Tähän asti merkittävimmän uransa hän teki tulosaluejohtajana Eksotessa integroiden mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä aikuissosiaalityön. Keskeisiä toimintaperiaatteita olivat asiakaslähtöisyys, matalan kynnyksen palvelut, elinympäristöön tehtävä työ ja laitosvaltaisuuden purku. Keskeisimmät tulokset olivat jonottomuus, huomattavat kustannussäästöt ja tahdonvastaisten toimenpiteiden putoaminen 90%.

Suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Aalto PRO on suunnittelut koulutusohjelman yhdessä Nordic Healthcare Groupin ja muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin -ohjelman hinta on 2 400 € (+ alv).

Aloitusajankohta