Edellinen sivu

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin

Integraatio, digitalisaatio ja lean sote-palveluissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) kenttä on merkittävien muutosten myllerryksessä. Sote-sektoria muovaavat parhaillaan iso rakenneuudistus, käyttäjäkeskeisyyden ja vaikuttavuuden vaatimusten voimakas esiinnousu sekä digitalisaatio. Jatkuva muutos sote-palveluiden kentässä edellyttää muutosta ja uudenlaista otetta myös tulevaisuuden palvelujen johtamisessa.

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin -koulutus lähestyy vaikuttavuuden lisäämistä palveluihin keskeisten johtamisen mekanismien kautta. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. vaikuttavuus ja sen vaikutus johtamiseen, integraatio, segmentaatio ja käyttäjäkeskeiset palvelut, informaatio ja digitalisaatio palveluprosesseissa, ja vaikuttavuuden mittaaminen ja kannustimet. Teemojen yhteydessä käsitellään myös palveluiden kehittämis- ja muutosprosesseissa tarvittavia työkaluja sekä teorian että käytännön case-esimerkkien kautta, mm. lean, digitaaliset sovellukset ja vaikuttavuuden työkirja.

Koulutus lisää johdon ja asiantuntijoiden valmiuksia muutosten ymmärtämiseen ja johtamiseen ja tarjoaa välinetä omaan päivittäiseen muutos- ja kehittämistyöhön. Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin -koulutuksen aikana tehdään ohjatusti soveltava kehitysprojekti, jonka avulla opittuja asioita viedään konkreettisesti omaan työympäristöön.

Koulutuksessa hyödynnetään ja ratkaistaan havainnollistavia case-esimerkkejä sekä panostetaan osallistujien keskinäiseen kokemusten vaihtoon.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hyödyt

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin -koulutuksessa opit kehittämään palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Koulutuksen käytyäsi osaat myös viedä muutoksia käytäntöön tuloksellisesti.

Ymmärrät digitalisaation tuomat mahdollisuudet palvelujen kehittämisessä
Osaat kehittää palvelujen integraatiota asiakaslähtöisesti
Tuet paremmin henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja osaamisen kehittymistä
Osaat parantaa asiakaskokemusta

Kenelle? 

Koulutus on suunniteltu julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Vaikuttavuutta sote-palveluihin -koulutus sopii mainiosti myös kolmannen sektorin sote-toimijoille.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Koulutusjaksot

Pääkouluttajat

Professori Reijo Haapiainen

Professori Reijo Haapiainen on toiminut HUS:ssa useissa eri johtotehtävissä, 2000-luvulla mm. HYKS-sairaanhoitoalueen johtavana ylilääkärinä ja HYKS:n operatiivisen tulosyksikön johtajana sekä kirurgian toimialajohtajana.

Hän on lisäksi ollut aktiivinen akateeminen toimija sekä toiminut useissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Vuonna 2016 Haapiainen toimi ministeriön selvitysmiehenä sote-uudistukseen liittyen. Haapiaisella on laaja kokemus ja osaaminen asiantuntijaorganisaation johtamisesta sekä muutoksen johtamisesta. Hän on toiminut näiden aihealueiden kouluttajana ja vierailevana professorina muun muassa Aalto-yliopistossa.

Professori Paul Lillrank

Professori Paul Lillrank on toiminut laadunohjauksen ja palvelutuotannon professorina Aalto-yliopistossa (ent. Teknillinen korkeakoulu) vuodesta 1994 ja hänet on valittu Tuotantotalouden osaston johtajaksi 1996-1998 sekä 2002-2007. Lillrank väitteli tohtoriksi Helsingin Yliopistossa aiheenaan laatujohtaminen Japanin teollisuudessa.

Hän on työskennellyt Boston Consulting Groupin Tokion ja Tukholman toimistoissa sekä toiminut vanhempana tutkijana Tukholman kauppakorkeakoulun European Institute of Japanese Studies -tutkimuslaitoksessa seuraten erityisesti japanilaisen ohjelmistoteollisuuden kehitystä. Hän on ollut vierailevana professorina University of Tokyossa, ohjelmajohtajana College des Ingenieurs:ssa Pariisissa ja opettanut lukuisissa MBA-ohjelmissa. Lillrank on julkaissut tieteellisiä tutkimuksia laadunohjauksesta, Japanin taloudesta ja johtamisesta, teknologian siirrosta, yrityskulttuureista, tietotekniikan vaikutuksesta liiketoimintaan ja palvelutuotannosta.

Lillrank on ollut Suomen laatupalkinnon tuomaristossa 1995-2000, sekä toiminut konsulttina ja kouluttajana mm. Nokialla, Finnairilla, ABB:lla, TietoEnatorilla, ja Keskolla. Lillrankin tutkimusintressit ovat palvelutuotantojärjestelmien ohjaus ja palvelujen laatu erityisesti terveydenhuollossa. Hän on ollut perustamassa Aalto-yliopiston HEMA Instituuttia (Healthcare Engineering, Management and Architecture).

TkT Paulus Torkki

TkT Paulus Torkki on Nordic Healthcare Group Oy:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen sekä Helsingin yliopiston apulaisprofessori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Torkilla on takana monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien.

Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa tutkimusjohtajana. Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Aalto PRO on suunnittelut koulutusohjelman yhdessä Nordic Healthcare Groupin ja muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.