Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Vastuullinen digitalisaatio ja sosiaalinen vastuullisuus

Jatkuvasti kehittyvät teknologiat tuovat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia organisaatioiden vastuullisuustyöhön. Samaan aikaan teknologinen kehitys kuitenkin myötävaikuttaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja herättää kysymyksiä mm. datan eettisestä käytöstä, ICT:n ilmastovaikutuksista tai teknologioiden saavutettavuudesta.

Ymmärrys sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sen osa-alueista sekä tekijöistä, jotka esimerkiksi heikentävät ihmisoikeuksia, ovat avainasemassa organisaation kokonaisvaltaisen käsityksen vastuullisuudesta luomisessa.

Vastuullinen digitalisaatio ja sosiaalinen vastuullisuus -koulutuksessa haet yhdessä muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa näkemyksiä digitaaliseen vastuullisuuteen ja tarkastelet digitalisaatiota globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä vastuullisuuden näkökulmasta. Koulutuksen ensimmäisessä osassa pureudut digitalisaation tuomaan haasteisiin esimerkiksi datan käytön kannalta. Pohdit, kuinka organisaatiosi voi luoda kilpailuetua vastuullisen digitalisaation avulla.

Koulutuksen toisen osan aikana keskityt sosiaalisen vastuullisuuden peruskonsepteihin. Tarkastelet mitä sosiaalinen vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, sekä missä sijaitsevat sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun rajapinnat. Lisäksi pohdimme, miten yritystoiminnan sosiaalisia vaikutuksia kartoitetaan ja mistä lähteä liikkeellä omassa organisaatiossa.

Koulutuksen jälkeen pystyt tarkastelemaan vastuullisuutta seuraavien teemojen kautta:

  • Digitalisaatio globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä
  • Datan, datan keruun ja analytiikan vastuullisuusriskit
  • Datan eettinen ja vastuullinen käyttö
  • Vastuullinen digitalisaatio kilpailuetuna
  • Sosiaalinen vastuu: mitä se on ja miksi se on tärkeätä?
  • Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun linkit
  • Yritystoiminnan sosiaalisten vaikutusten kartoittaminen
  • Kuinka lähteä liikkeelle omassa yrityksessä?
  • Tasa-arvo ja saavutettavuus

Kenelle?

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Kouluttajat

Suvi Halttula

Suvi Halttula Senior Adviser ja perustaja 3bility Consulting Oy:ssa sekä Impaktlyssa ja koulutukseltaan MSc Social Responsibility and Sustainability Aston Business Schoolista. Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.

Aleksi Kopponen

Digitaalisen transformaation muutosjohtaja, Tampereen kaupunki

Digitaalisen transformaation muutosjohtajana Kopponen vastaa Tampereen kaupungin digitaalisten muutosvalmiuksien vahvistamisesta ja kehittämistavoitteiden toteutumisesta.

Aiemmin Kopponen on toiminut mm. Valtionvarainministeriön erityisasiantuntijana.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta