Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Vastuullisuuden viestintä ja sidosryhmäsuhteet

Vastuullisuuden viestintä ja sidosryhmäsuhteet -koulutus avaa uusia näkökulmia viestintään osana vastuullista liiketoimintaa. Se haastaa osallistujat analysoimaan vastuullisuusviestinnän uskottavuuden lähtökohtia ja arvioimaan sekä omaa organisaatiota että sen toimintaa kestävän yhteiskunnan rakentajana.

Koulutuksen aikana perehdyt siihen, mitä erilaisia tehtäviä vastuullisuuden viestinnällä on ja mihin uskottava viestintä perustuu. Opit, kuinka dialogia käydään vastuullisesti ja kenen kanssa sitä täytyy käydä. Oivallat, mistä kaikista ulottuvuuksista vastuullisuusviestintä syntyy epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa ja saat eväitä luottamuksen rakentamiseen eri sidosryhmien kanssa.
Tiiviin, kaksipäiväisen koulutuskokonaisuudena aikana keskitytään erityisesti vastuullisuusviestinnän lähtökohtiin, vastuullisuusviestinnän eri näkökulmiin ja tehtäviin sekä sidosryhmävuoropuheluun. Koulutuksen aikana opit kartoittamaan omalle organisaatiolle vastuullisuuden kannalta olennaiset sidosryhmät ja laatimaan oman organisaation sidosryhmävuoropuhelun suunnitelman.

Kenelle?

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka suunnittelevat, johtavat ja kehittävät viestintää, vuorovaikutusta ja sidosryhmäsuhteita. Aiempina vuosina koulutukseen ovat sallistuneet mm. viestinnän asiantuntijoita ja johtajia, ympäristö- ja laatuasiantuntijoita ja -päälliköitä, kehityspäälliköitä ja -johtajia sekä hankintapäälliköitä ja -johtajia. Koulutuksessa ei keskitytä operatiiviseen viestintään vaan tarkastellaan viestintää oppimisen, innovoinnin ja uuden tekemisen ajurina.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Saat oppeja kouluttajilta, joiden tausta on sekä tieteessä ja tutkimuksessa että liike-elämässä

Monitaustainen osallistujaryhmä

Koulutuksen ajankohtainen sisältö luo vaikuttavan oppimiskokemuksen.

Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Sisältö

  • Vastuullisuusviestinnän lähtökohdat

  • Vastuullisuusviestinnän näkökulmat ja tehtävät

  • Dialogisella viestinnällä kohti systeemistä muutosta

  • Sidosryhmäviestintä

  • Sidosryhmävuorovaikutusohjelma

  • Uskottavan vastuullisuusviestinnän edellytykset

  • Vaikuttavan vastuullisuusviestinnän askelmerkkejä

  • Millaisella viestinnällä voi muuttaa maailmaa?

  • Yritysvieras: Kuulemme kokemuksia vaikuttavasta viestinnästä ja sidosryhmävuoropuhelusta

Kouluttajat

Maria Joutsenvirta

KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Sari Kuvaja

Sari Kuvaja on vastuullisuuspalvelujen johtaja, osakas ja hallituksen puheenjohtaja Third Rock Oy:ssä.

Hän on yritysvastuun ja vastuuviestinnän moniosaaja, joka konsultoi yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastuuviestinnässä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta