Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi

Kun organisaation toimintaa halutaan kehittää – olipa kyse laadusta, ympäristösuorituskyvystä tai yritysturvallisuudesta – pitää toiminnan ydinprosesseille määritellä mittarit, tarkastella erilaisia syy- ja seuraussuhteita ja analysoida näitä tuloksia päätöksentekoa varten. Ympäristölaskentatoimi auttaa organisaatioita raportoimaan toimintaansa liittyvät ympäristökuormitukset sekä mahdollistaa toimintojen tarkastelun ympäristösuorituskyvyn näkökulmasta.

Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi -koulutuksessa perehdyt ympäristölaskentatoimen yrityksille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koulutuksen aikana käyt yritysvastuun mittareita, raportointia ja laskentaa. Tavoitteena on avata yritysvastuun ja sen mittareiden sekä ympäristölaskennan taustoja. Koulutuksen aikana opit, kuinka ympäristölaskentaa voidaan hyödyntää raportoinnissa ja mikä merkitys ympäristö- ja yritysvastuutiedoilla on tilinpäätösraportoinnissa. Lisäksi käsitellään yritysvastuun taloudellisia vaikutuksia, integroitua raportointia sekä yritysvastuun raportoinnin työkaluja ja GRI-ohjeistoa.

Kenelle?

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Sisältö

  1. Ympäristö- ja yritysvastuutiedot tilinpäätösraportoinnissa
  2. Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi
  3. Ehdotus EU:n kestävyysraportoinnin direktiiviksi
  4. Ilmastoraportointi
  5. Integroitu raportointi
  6. Yritysvastuuraportointi, GRI-ohjeisto
  7. Yritysvastuuraportoinnin tiedonkeruu ja laadunvarmistus

Kouluttajat

Mikael Niskala

HTL Mikael Niskala toimii PwC Finlandin Partnerina ja Sustainability and ESG Services Leaderina.

Hän on ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta