Edellinen sivu

YTK:n Pitkä kurssi – Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma

Yhdyskuntasuunnittelun palkittu klassikko

YTK:n Pitkän kurssin käyneenä hallitset yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen kentän. Asiantuntemuksesi on laajentunut, ymmärryksesi syventynyt, ja sinulle on muodostunut näkemys kehityksen suunnasta. 

Koulutuksen suorittaneet arvostavat erityisesti ohjelman myötä syntyvää, yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen alan ammattilaisten verkostoa sekä kokemusten jakamista jo ohjelman aikana. YTK:n Pitkän kurssin suorittamista arvostetaan myös rekrytoinneissa ja uusia työnkuvia määriteltäessä. (YTK:n Pitkän kurssin vaikuttavuuskysely 2014-2015)

 

Kysy lisätietoja

Hyödyt

Muodostat uuden näkemyksen kehityksen suunnasta
Organisaatiosi saa tietoa parhaista käytännöistä ja tuoreimmista tutkimuksista ratkaisujenne tueksi
Verkostoidut yli ammattirajojen ja kautta Suomen

Kenelle? 

YTK:n Pitkä kurssi on suunniteltu yhdyskuntasuunnittelun alan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, konsultointi- ja johtotehtävissä oleville ammattilaisille julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Ota yhteyttä

Koulutus soveltuu mm.

  • arkkitehdeille
  • maisema-arkkitehdeille
  • maanmittareille
  • insinööreille
  • maantieteilijöille
  • historioitsijoille
  • yhteiskuntatieteilijöille.

Sisältö ja aikataulu

YTK:n Pitkä kurssi on nimensä mukaisesti pitkäkestoinen täydennyskoulutuskokonaisuus, joka suoritetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy–kevät). Opintojen laajuus on 20 opintopistettä.

YTK:n Pitkän kurssin kouluttajat tulevat Rakennetun ympäristön laitokselta ja muilta Aalto-yliopiston laitoksilta. Myös kokeneiden ja näkemyksellisten käytännön asiantuntijoiden edustus on koulutuksessa vahva.

Koulutuksen aikana tehdään oppimista edistäviä harjoituksia ja jaksojen teemoihin liittyviä miniekskursioita.

YTK:n Pitkälle kurssille on ominaista keskustelevuus, ja yhteyttä pidetään aktiivisesti myös lähiopintojaksojen välillä. Kurssilaisten verkottumista edistetään tutustumalla muihin kursseihin ja järjestämällä kaikille avoimia Tähtiluentoja, joihin osallistuvat erityisesti YTK:n Pitkän kurssin aktiiviset alumnit.

Koulutuksen loppupuolella toteutetaan valinnainen ulkomaan ekskursio, jolla kurssin aihealueisiin perehdytään kansainvälisestä vinkkelistä. Koska ekskursio on valinnainen harjoitus, ei se sisälly koulutuksen hintaan vaan se maksetaan erikseen. Hinta on noin 2 000–2 500 euroa.

Suorittaminen

YTK:n Pitkä kurssi on eurooppalaisen järjestelmän (ECTS) mukaisesti opintopisteytettyä, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneiden täydennyskoulutusta. Hyväksytty suoritus voidaan hakemuksesta ja vastaanottavan yliopiston päätöksellä myöhemmin lukea hyväksi soveltuvaan tutkinto-ohjelmaan.

YTK:n Pitkän kurssin suoritus edellyttää 20 opintopistettä, joista 16 pistettä kertyy pakollisista opinnoista ja 4 pistettä valinnaisista tehtävistä. Tämän lisäksi kurssilaiset voivat mahdollisuuksien mukaan kerryttää opintopistemäärää lisäopintotehtävillä.

16 opintopistettä karttuu aktiivisesta läsnäolosta lähiopintojaksoilla (ml. ennakkotehtävänä artikkelien lukeminen ja oppimispäiväkirja), kirjatentistä ja portfoliosta. Valinnaisia tehtäviä (min. 4 op) ovat mm. erilaiset Aallon tutkijoiden vetämät harjoitukset, omaan kiinnostuksen kohteeseen liittyvä lyhytluento, ulkomaan ekskursiolle osallistuminen, siihen liittyvä tehtävä ja esseet.

Korkealaatuinen oppimisympäristö

Innostava ja laadukas ympäristö on tärkeä kasvualusta uusille ideoille, innovaatioille ja oppimiselle. YTK:n Pitkän kurssin lähiopetusjaksot pidetään Aalto University Executive Education Oy:n tiloissa Helsingin keskustassa. Tutustu upeisiin tiloihimme ja niiden tunnelmaan tarkemmin »

Aikataulu on alustava. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutusjaksot

Aalto Leaders' Insight

Kustannukset ja hakeminen

Koulutus on täynnä. Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2019. Jätä meille yhteystietosi, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.