Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma

Yhdyskuntasuunnittelun palkittu klassikko

YTK:n Pitkän kurssin käyneenä hallitset yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen kentän. Asiantuntemuksesi on laajentunut, ymmärryksesi syventynyt, ja sinulle on muodostunut näkemys kehityksen suunnasta. 

Koulutuksen suorittaneet arvostavat erityisesti ohjelman myötä syntyvää, yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen alan ammattilaisten verkostoa sekä kokemusten jakamista jo ohjelman aikana. YTK:n Pitkän kurssin suorittamista arvostetaan myös rekrytoinneissa ja uusia työnkuvia määriteltäessä. (YTK:n Pitkän kurssin vaikuttavuuskysely 2014-2015)

 

Kysy lisätietoja

Dense+Green Cities: Architecture as Urban Ecosystem / YTK:n Pitkän kurssin Tähtiluento

YTKn Pitkän kurssin kaikille avoin ja ilmainen studia generalia Tähtiluento järjestettiin osana yhdyskuntasuunnittelun asiantuntija-ohjelma YTKn Pitkää kurssia maaliskuussa 2020.

Katso tallenne

Hyödyt

Muodostat uuden näkemyksen kehityksen suunnasta
Organisaatiosi saa tietoa parhaista käytännöistä ja tuoreimmista tutkimuksista ratkaisujenne tueksi
Verkostoidut yli ammattirajojen ja kautta Suomen

Katso videolta YTK:n Pitkän kurssin alumnien haastattelu:

Kenelle? 

YTK:n Pitkä kurssi on suunniteltu yhdyskuntasuunnittelun alan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, konsultointi- ja johtotehtävissä oleville ammattilaisille julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Koulutus soveltuu mm.

  • arkkitehdeille
  • maisema-arkkitehdeille
  • maanmittareille
  • insinööreille
  • maantieteilijöille
  • ympäristötieteilijöille
  • liikennesuunnittelijoille
  • historioitsijoille
  • yhteiskuntatieteilijöille
  • hallintotieteilijöille

Sisältö ja aikataulu

YTK:n Pitkä kurssi on nimensä mukaisesti pitkäkestoinen täydennyskoulutuskokonaisuus, joka suoritetaan yhdentoista kuukauden aikana (kesäkuusta toukokuuhun). Opintojen laajuus on 20 opintopistettä.

YTK:n Pitkän kurssin kouluttajat tulevat Rakennetun ympäristön laitokselta ja muilta Aalto-yliopiston laitoksilta. Myös kokeneiden ja näkemyksellisten käytännön asiantuntijoiden edustus on koulutuksessa vahva.

Koulutuksen runkona ovat 2-3 päiväiset lähijaksot ja maksimissaan yhden päivän pituiset onlinetapaamiset. Kolmipäiväisillä jaksoilla tehdään miniekskursioita. Ohjelman aikana tehdään runsaasti oppimistä syventäviä tehtäviä, joista osassa voi paneutua omaan kiinnostuksen kohteeseensa.

Jokaisen jakson jälkeen toteutetaan työpaikalla Kaikutiimi, jossa osallistuja keskustelee kollegoittensa kanssa jakson sisällöstä ja näin koko organisaatio oppii!

YTK:n Pitkälle kurssille on ominaista keskustelevuus, ja yhteyttä pidetään aktiivisesti myös lähiopintojaksojen välillä. Kurssilaisten verkottumista edistetään järjestämällä myös kaikille avoimia Tähtiluentoja, joihin osallistuvat erityisesti YTK:n Pitkän kurssin aktiiviset alumnit. Alumnit pitävätkin yhteyttä toisiinsa, joten kollegiaalista tukea saa myös ohjelman jälkeen.

Koulutuksen loppupuolella toteutetaan valinnainen ulkomaan ekskursio, jolla kurssin aihealueisiin perehdytään eurooppalaisesta vinkkelistä. Koska ekskursio on valinnainen, ei se sisälly koulutuksen hintaan vaan se maksetaan erikseen. Hinta on noin 2 000–2 500 euroa.

Suorittaminen

YTK:n Pitkä kurssi on eurooppalaisen järjestelmän (ECTS) mukaisesti opintopisteytettyä täydennyskoulutusta. Hyväksytty 20:n op:n (väh. 540h) suoritus voidaan vastaanottavan yliopiston päätöksellä myöhemmin lukea hyväksi soveltuvaan tutkinto-ohjelmaan. YTK:n Pitkä kurssi on myös kaavoittajan pätevyyden toteamismenettelyn edellyttämää täydennyskoulutusta. Pätevyyttä voi hakea FISE Oyn kautta.

YTK:n Pitkän kurssin suoritus edellyttää 20 opintopistettä, joista 15 pistettä kertyy kaikille yhteisistä opinnoista ja 5 pistettä valittavista tehtävistä. Tämän lisäksi kurssilaiset voivat mahdollisuuksien mukaan kerryttää opintopistemäärää lisäopintotehtävillä. 1 op on 27h, joten tunteina ohjelman laajuus on (vähintään) 540h.

Kaikille yhteiset opinnot (15 op) koostuvat ohjelman ennakkotehtävistä, opintokokonaisuuksista (lähijakson ennakkotehtävät, aktiivinen läsnäolo lähijaksoilla, oppimispäiväkirja ja kaikutiimi) ja portfoliosta.

Valittavia tehtäviä (min. 5 op) ovat mm. erilaiset Aallon tutkijoiden vetämät harjoitukset, kirjatentti, omaan kiinnostuksen kohteeseen liittyvä lyhytluento ja essee.

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Aloitusajankohta