Tällä sivulla esittelemme henkilötietojen käsittelyn pääkohdat Finnair NEXT Plan urapalvelussa. Aalto University Executive Education Oy (Y-tunnus 590964-3) toimii palvelussa rekisterinpitäjänä. 

Uravalmennus

Uravalmennuksessa käsittelemänne asiat ovat luottamuksellisia, ja kaikki palvelun aikana mahdollisesti jaetut mahdolliset tiedostot, tallenteet ja henkilötiedot poistetaan palvelun päätyttyä. 

Muutoskoulutukset

Kun osallistut palvelukokonaisuuden sisällä muutoskoulutuksena toteutettavaan ohjelmaan, sinut rekisteröidään kyseisen ohjelman osallistujaksi. Nimesi ja sähköpostiosoitteesi ovat ohjelmaan oleellisena osana kuuluvan verkostoitumisen takia julkisia samaa ohjelmaa suorittavien kesken. Luetellut henkilötiedot voivat näkyä osallistujalistoilla, ryhmälle lähetettävissä sähköposteissa sekä kalenterikutsuissa sekä muissa ohjelmahallinnan kannalta tarpeellisissa viestintätoimissa.

Aalto PRO tallentaa, säilöö ja hallinnoi antamiasi henkilötietoja ja opintosuorituksiasi asiakkuudenhallintarekisterissä. Opintosuorituksesi säilytetään siten, että tunnisteena käytetään osallistumisen aikaisen nimen ja sähköpostiosoitteen ohella syntymäaikaa. Tilastollista käsittelyä varten tallennetaan myös sukupuoli ja kansallisuus.

Lisätietoja