Urapalvelut tarjoavat kattavan tuen irtisanottavan henkilöstön uudelleen työllistymiseen

Aalto PRO:n palvelukokonaisuuden keskiössä ovat irtisanotut henkilöt ja paras mahdollinen tuki heidän nopealle uudelleentyöllistymiselleen.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaamme kanssa kuhunkin tilanteeseen sopivan outplacement-palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyy työllistymistä tukeva koulutus, henkilökohtainen valmennus ja työnhakuvalmennukset. Ratkaisumme mahdollistavat urasiirtymät ja täysin uuden osaamisen rakentamisen vähennettävälle henkilöstölle. Uravalmentajamme tukevat ja sparraavat tavoitteiden kirkastamisessa ja oman uran suunnittelussa sekä toimivan ammatillisen uraratkaisun löytymisessä. Tämän lisäksi tuemme esimiehiä ja HR:ää muutostilanteen läpiviennissä.

Kokonaisuus räätälöidään seuraavien palveluiden ympärille:

MuutosKoulutus

Muutoskoulutus auttaa irtisanottua päivittämään ja uudistamaan osaamistaan sekä löytämään uuden työpaikan.

Työnhakuvalmennus – uudelle uralle

Irtisanottavan osaamisprofiilin tarkentaminen ja osaamisen sanoittaminen, markkinointi ja aktiivinen työnhaku

Henkilökohtainen uravalmennus

Irtisanottavan omat vahvuudet, mahdollisuus uuteen urapolkuun ja tulevaisuuteen

Esihenkilöiden ja HR:n tukeminen sopeuttamistilanteessa

Tuemme yritystä ja esihenkilöitä irtisanomistilanteissa, jotta irtisanottava henkilö kohdataan aina arvokkaasti. Esihenkilöt kohtaavat sopeuttamistilanteissa yksilöllisiä tilanteita, joten myös heille tarjottava tuki on niin irtisanottavan, työyhteisöön jäävän henkilöstön kuin työnantajamielikuvan kannalta tärkeää.

Muutostilanteiden suunnittelu

Vähennys- ja muutostilanteiden suunnittelu, palvelujen koordinointi ja projektinhallinta

Tuki esihenkilöille

Valmennus esihenkilöille irtisanomistilanteen läpiviemiseksi ja irtisanottavien kohtaamiseksi

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma muutosneuvottelutilanteessa

Uutta osaamista koulutuksesta

Vastuullinen työnantaja tarjoaa koulutusta uudelleentyöllistymisen tueksi kaikille irtisanottaville. Laaja koulutustarjontamme kattaa kymmeniä teknologia- ja liiketoimintalähtöisiä opintokokonaisuuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan johdossa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevien osaamistarpeita. 

MuutosKoulutus on tarkoitettu kaikille työnantajille tilanteeseen, jossa työnantaja joutuu vähentämään henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan. MuutosKoulutuksella tuetaan ja nopeutetaan irtisanottavien uudelleentyöllistymistä tai lomautettujen henkilöiden valmiuksia palata eri työtehtävään töiden alkaessa. MuutosKoulutuksen rahoittavat ELY-keskus ja työnantaja yhdessä.

Lue lisää MuutosKoulutuksesta

Tutustu koulutustarjontaan

Finnairin kumppaniksi valikoitui Aalto PRO

Finnair joutui koronapandemian myötä aloittamaan laaja-alaiset yt-neuvottelut. NEXT-muutosturvaohjelmassaan lentoyhtiö tuki irtisanottavien jatkomahdollisuuksia ja hyödynsi myös ulkoisia kumppaneita. Aalto PRO tarjosi ohjelmassa finnairlaisille kattavaa uravalmennusta ja muutoskoulutusta.

Mitä työnantajaa sitova muutosturva tarkoittaa käytännössä?

Muutosturvan tavoitteena on irtisanottavien työntekijöiden nopeampi uudelleentyöllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääntyminen.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen muutosturvalain tavoitteena on tukea irtisanotun oikeutta työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää hänen mahdollisimman nopeaa uudelleen työllistymistä.

Muutosturvan toteutuminen edellyttää aktiivista yhteistyötä työnantajien, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten välillä. Vain siten voidaan saavuttaa muutosturvan tavoite; työntekijöiden nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääntyminen myös käytännössä.

Muutosturvalaki koskee työnantajia, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee tarjota keskimääräisesti noin kuukauden palkkaa vastaava summa muutosturvan toteuttamiseen.

Ota yhteyttä

Toteutetaan yhdessä organisaationne ja henkilöstönne tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Minna Wickholm

Minna Wickholm

Business Area Director, Open Programs

+358 10 837 3723

minna.wickholm@aaltoee.fi

Anita Vastamäki

Anita Vastamäki

Director, Open Programs

+358 10 837 3811

anita.vastamaki@aaltoee.fi