Sopeuttaminen ja irtisanomistilanteet
– Muutosturvakoulutus

Työnantajan vastuullisuus korostuu sopeuttamistilanteissa. Sopeuttamistilanteet vaikuttavat koko yrityksen toimintaan ja laadukkaasti suunniteltu muutosturva antaa lähtevälle henkilöstölle hyvät edellytykset mahdollisimman nopeaan työllistymiseen. Muutostilanteen sujuva läpivienti auttaa sekä vähennyksen kohteena olevia henkilöitä että yritystä suuntaamaan katseensa eteenpäin. Vähennystarpeen henkilöstövaikutukset koskevat lähtevien henkilöiden lisäksi myös esimiehiä ja HR-asiantuntijoita sekä luottamusmiehiä ja työssään jatkavia henkilöitä, jotka myös tarvitsevat tukea irtisanomistilanteessa. Irtisanomiset ovat koko työyhteisöä ravisuttava tapahtuma, jonka inhimillinen ja asianmukainen käsittely on kriittistä niin irtisanotuille kuin töissä jatkavillekin.

Irtisanottavan henkilöstön muutosturva

Vastuullinen yritys varautuu muutosturvaan liittyviin asioihin luottamushenkilöiden kanssa ja miettii toimintatavat valmiiksi, vaikka  henkilöstövähennyksiin johtavia yt-neuvotteluja ei vielä olisi suunnitteilla.

Rahallisen korvauksen sijaan työnantajat voivat tukea irtisanottuja henkilöitä tarjoamalla mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan kouluttautumalla sekä tukea uudelleen työllistymistä uravalmennuksen (outplacement) avulla. Valmennusta tarjoamalla yritys auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uusia työmahdollisuuksia.

Osaamisen kehittäminen lomautusten aikana

Yrityksellä on mahdollisuus kouluttaa henkilöstöään myös lomautusten aikana. Sekä lomautettu että työnantaja hyötyvät, kun lomautuksen ajalle suunnitellaan oikein ajoitettua koulutusta.

Koulutuksiin on mahdollista saada ELY-keskuksen tukea. Työnantaja voi kouluttaa lomautettua henkilöstöä hyödyntämällä TäsmäKoulutusta tai MuutosKoulutusta. Koulutukset järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa, joka myös maksaa osan koulutusten kustannuksista. Koulutusten järjestämisestä tulee aina sopia erikseen etukäteen TE-toimiston tai ELY-keskuksen kanssa.

Tutustu muutosturva- ja outplacement- palvelutarjontaamme

Infopaketista saat tietoa muutosturvan edellyttämistä toimenpiteistä sekä palveluistamme sopeuttamistilanteisiin.

Lataa Aalto PRO:n Muutospalvelut -infopaketti

pdf

Työnantajan vastuullisuus korostuu sopeuttamistilanteissa. Sopeuttamistilanteet vaikuttavat koko yrityksen toimintaan. Laadukkaasti suunniteltu muutosturva antaa vähennettävälle henkilöstölle hyvät edellytykset mahdollisimman nopeaan työllistymiseen. 

Lataa infopaketti muutosturvapalvelukokonaisuudestamme. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Urapalvelut - kattava tuki irtisanottavien työllistymiseen

Aalto PRO:n palvelukokonaisuuden keskiössä ovat irtisanotut henkilöt ja paras mahdollinen tuki heidän nopealle uudelleentyöllistymiselleen.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa kuhunkin tilanteeseen sopivan outplacement-palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyy työllistymistä tukeva henkilökohtainen valmennus, työnhakuvalmennukset ja osaamisen kehittäminen. Ratkaisumme mahdollistavat urasiirtymät ja täysin uuden osaamisen rakentamisen vähennettävälle henkilöstölle, yksilöllisesti. Uravalmentajamme tukevat ja sparraavat tavoitteiden kirkastamisessa ja oman uran suunnittelussa sekä toimivan ammatillisen uraratkaisun löytymisessä. Tämän lisäksi tuemme esimiehiä ja HR:ää muutostilanteen läpiviennissä.

Kokonaisuus räätälöidään seuraavien palveluiden ympärille:

Työnhakuvalmennus – uudelle uralle

Irtisanottavan osaamisprofiilin tarkentaminen ja osaamisen sanoittaminen, markkinointi ja aktiivinen työnhaku

Sähköiset urapalvelut

Sähköinen tukipaketti työnhakuun

Henkilökohtainen uravalmennus

Irtisanottavan omat vahvuudet, mahdollisuus uuteen urapolkuun ja tulevaisuuteen

Career Corner

Irtisanottavan ja työnhakuvalmentajan kohtaaminen ja urapolun suunnittelu

MuutosKoulutus

Muutoskoulutus auttaa irtisanottua päivittämään ja uudistamaan osaamistaan sekä löytämään uuden työpaikan.

Esimiesten ja HR:n tuki

Irtisanottaville suunnattavan palvelukokonaisuuden ja viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen

Esimiesten ja HR:n tukeminen muutosturvan toteuttamisessa

Tuemme yritystä ja esimiehiä irtisanomistilanteissa, jotta irtisanottava henkilö kohdataan aina arvokkaasti. Esimiehet kohtaavat sopeuttamistilanteissa yksilöllisiä tilanteita, joten myös heille tarjottava tuki on niin irtisanottavan, työyhteisöön jäävän henkilöstön kuin työnantajamielikuvan kannalta tärkeää.

Muutostilanteiden suunnittelu

Vähennys- ja muutostilanteiden suunnittelu, palvelujen koordinointi ja projektinhallinta

Tuki esimiehille

Valmennus esimiehille irtisanomistilanteen läpiviemiseksi ja irtisanottavien kohtaamiseksi

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma YT-tilanteessa

Aalto PRO:n kokemus

Aalto PRO on toteuttanut irtisanotuille henkilöille ammatillisen osaamisen ja johtamisen kehittämisen koulutusohjelmia vuodesta 2011 lähtien. Nokia Bridge sekä Microsoftin Polku -ohjelmat ovat esimerkkejä muutosohjelmista, joissa Aalto PRO on ollut palveluntarjoajana.

Aalto PRO on Uudenmaan ELY-keskuksen sopimustoimittaja MuutosKoulutus-palveluissa. Muutoskoulutuksena voidaan tarjota irtisanottaville henkilöille ryhmämuotoisia valmennuksia, jotka sisältävät uravalmennuksellisen osion sekä ammatillisen koulutuksen moduuleja laajalta ja monipuoliselta koulutustarjottimeltamme.

Toteutusaikataulu ja koulutuksen sisältö sovitaan yhdessä asiakasorganisaation ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Mitä työnantajaa sitova muutosturva tarkoittaa käytännössä?

Muutosturvan tavoitteena on irtisanottavien työntekijöiden nopeampi uudelleentyöllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääntyminen.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen muutosturvalain tavoitteena on tukea irtisanotun oikeutta työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää hänen mahdollisimman nopeaa uudelleen työllistymistä.

Muutosturvan toteutuminen edellyttää aktiivista yhteistyötä työnantajien, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten välillä. Vain siten voidaan saavuttaa muutosturvan tavoite; työntekijöiden nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääntyminen myös käytännössä.

Muutosturvalaki koskee työnantajia, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee tarjota keskimääräisesti noin kuukauden palkkaa vastaava summa muutosturvan toteuttamiseen.

Ota yhteyttä

Toteutetaan yhdessä organisaationne ja henkilöstönne tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Minna Wickholm

Minna Wickholm

Business Area Director, Open Programs

+358 10 837 3723

minna.wickholm@aaltoee.fi

Anita Vastamäki

Anita Vastamäki

Director, Open Programs

+358 10 837 3811

anita.vastamaki@aaltoee.fi