RekryKoulutukset yritysten rekrytointitarpeisiin

RekryKoulutus on hyvä ja edullinen vaihtoehto, jos ammattitaitoisten työntekijöiden löytäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) yhteishankintakoulutustarjoomaan kuuluvan RekryKoulutuksen koulutussisältö laaditaan yksittäisen yrityksen tai yritysryppään tarpeiden mukaan tai sitten yritys voi lähteä mukaan valmiiksi suunniteltuun ohjelmaan.

Tavoitteena on lisätä koulutuksen avulla työntekijäehdokkaan ammattitaitoa siten, että se vastaa yrityksen rekrytointitarvetta. Koulutuksen osallistuja työskentelee yrityksessä koko ohjelman ajan (noin 6 kk), mutta palkanmaksuvelvoitetta yrityksellä ei tältä ajalta ole.

Koulutuksen kustannuksista huomattavan osan (70 %) maksaa ELY-keskus. Järjestely on siis yrityksen kannalta äärimmäisen edullinen tapa rekrytoida.

Kuinka se toimii?

Yritys, jossa on tunnistettu rekrytointitarve, esittää ELY-keskukselle RekryKoulutushanketta. Aalto PRO on tässä prosessissa yrityksen apuna ja hoitaa tarvittaessa paperityöt allekirjoituksia vaille valmiiksi.

Kun koulutuksen toteuttamisesta on tehty päätös, se avataan te-palvelut.fi -sivustolle haettavaksi. Koulutuksen kautta rekrytoitumisesta kiinnostuneet työnhakijat jättävät hakemuksensa koulutukseen edellä mainitulla sivustolla. Näiden ehdokkaiden joukosta yritykset pääsevät yhteistyössä Aalto PRO:n ja TE-toimiston kanssa valikoimaan itselleen sopivimmat henkilöt/henkilön.

Valitut henkilöt aloittavat koulutuksen ja työskentelyn yrityksessä. Mikäli yritys on tyytyväinen  henkilön osaamiseen koulutusjakson lopussa, solmii se työsopimuksen osallistujan kanssa. Työsopimus voidaan toki solmia jo koulutuksen aikanakin.

Ota yhteyttä

Mikäli tällainen rekrytointivaihto kiinnostaa, olkaa yhteydessä ja keskustellaan tarkemmin!

Kimmo Rissanen

Senior Relationship Manager

+358 10 837 3830

kimmo.rissanen@aaltoee.fi

Heikki Valtonen

Senior Relationship Manager

+358 10 837 3854

heikki.valtonen@aaltoee.fi

Anita Vastamäki

Director, Open Programs

+358 10 837 3811

anita.vastamaki@aaltoee.fi