Esko Aho

Anna-Maija Ahonen

Senior Program Manager

+358 10 837 3831

anna-maija.ahonen@aaltoee.fi

KTT Katja Ahoniemi

Program Director

+358 10 837 3880

katja.ahoniemi@aaltoee.fi

KTT Katja Ahoniemi

Associate Director, Degree Programs

+358 10 837 3880

katja.ahoniemi@aaltoee.fi

Jani Alanko

Senior Manager, Digitalization

+358 10 837 3868

jani.alanko@aaltoee.fi

Anna-Kaisa Auvinen

Suomen Tekstiili & Muoti ry

anna-kaisa.auvinen@stjm.fi

Paula Bello

Paula Bello on kokenut palvelumuotoilun asiantuntija ja uuden liiketoiminnan kehittäjä. Hän on makrotason suunnitteluprosessien ja projektien osaaja, jonka erityistaito on yhdistää erilaisia monikulttuurisia näkökulmia ja lähestymistapoja.

Paulalla on pitkäaikainen kokemus Kone Oyj:n muotoilutoiminnoissa. Hän aloitti ohjaamalla hissitarjooman muotoilun  kansainvälistämistä ja sittemmin johti Koneen palvelumuotoilutoiminnan rakentamista alusta asti. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli tuotemuotoilun globaaleja prosesseja keskittyen lokalisaatioprosesseihin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin. Hallitustason strategista johtamiskokemusta palveluliiketoiminnasta Paula on hankkinut toimiessaan jäsenenä ja puheenjohtajana perheyrityksen hotelliketjun hallituksessa.

Paula työskentelee konsulttina kansainvälisen palvelumuotoilutoimiston Livework Studion kehittyvässä Suomen toimistossa. Palvelumuotoilu-koulutuksessa Paula kertoo palvelumuotoilun lähestymis- ja työskentelytavan implementoinnista organisaatioon. Puheenvuoro on englanninkielinen.

Ingmar Björkman

Ingmar Björkman on dekaani ja professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Björkmanin tutkimusalue on kansainvälinen johtaminen, erityisesti ihmisten johtaminen monikansallisissa yhtiöissä.

Ingmar Björkman on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Hanken Svenska handelshögskolanista.

Marja Blomqvist

TkL, CSCP Marja Blomqvist toimii itsenäisenä kouluttajana ja konsulttina. Hänellä on monen vuoden kokemus organisaatioiden kehitysprojektien tukemisesta sekä laaja koulutuskokemus avoimissa ja räätälöidyissä koulutuksissa.

Senior Consultant & Trainer, Partner, QDC Business Engineering Oy

Sivutoiminen opettaja, Aalto-yliopisto

Marjan koulutukset ja työpajat saavat jatkuvasti erinomaisia arvosanoja sekä kiitosta käytännön ja teorian ansiokkaasta yhdistämisestä, innostuneisuudesta ja asiantuntemuksesta. Marja on toiminut vuodesta 2008 lähtien toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen –koulutuksessa ja kouluttaa myös mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa. Marja on toteuttanut koulutuksia mm. Huslabille, Pohjois-Savon SOTE-piirille ja Uudenmaan Sairaalapesulalle. Marja toimii tuntiopettajana ja tekee väitöstutkimusta Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

Aija Bärlund

MBA Aija Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Bärlund toimii aktiivisesti Boardman Oy:n johtamisen tutkimusryhmässä, Board Professionals Finlandissa ja Ympäristöjohtamisen yhdistyksessä.

Senior Advisor, Sold Oy

Will Cardwell

Will Cardwell on luennoitsija ja New Projects Lead Aalto-yliopiston Aalto Ventures Programissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluu ennen kaikkea riskiyritykset ja riskipääoma. Cardwell on toiminut 15 vuotta suomalaisen huipputeknologian parissa, johtanut Aallon yhteistyötä tärkeimpien yliopistojen ja yrityskumppanien kanssa ja ollut mukana perustamassa Aalto Center for Entrepreneurship –yksikköä. Hän on johtanut Technopolis Venturesia sekä toiminut sijoituspankkiirina, tutkijana ja luennoitsijana. Cardwell on ollut mukana 15 suomalaisen yrityksen hallituksessa.

Regina Casteleijn-Osorno

Senior Program Manager

+358 10 837 3735

regina.casteleijn-osorno@aaltoee.fi

TkT Jari Collin

TkT Jari Collin on erikoistunut yritysten tieto- ja palvelujärjestelmiin.

Teknologiajohtaja, Telia Finland Oyj

Hän valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Tampereen teknillinen yliopisto) vuonna 1996 ja tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto) 2003. Tällä hetkellä Collin työskentelee Telian teknologiajohtajana ja toimii osa-aikaisesti tutkimusprofessorina Aalto yliopistossa.

Lisbeth Edlund

Competence Manager

+358 10 837 3858

lisbeth.edlund@aaltoee.fi

Walid O. El Cheikh

Program Manager

+358 10 837 3718

walid.elcheikh@aaltoee.fi

Ari-Matti Erjansola

Competence Manager

010 837 3782

ari-matti.erjansola@aaltoee.fi

Eevastiina Gjerstad

Eevastiina Gjerstad toimii vaikuttamisvalmentajana erikoisalueinaan mm. vaikuttamisen psykologia, organisaatioiden valtadynamiikka, ihmisten väliset valtasuhteet, johdon valta- ja vaikuttamistaidot, manipuloiva vallankäyttö ja sen välttäminen, hierarkia- ja statusasetelmien tarkastelu sekä vuorovaikutuksen etiikka.

Gjerstad kouluttaa säännöllisesti niin Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa kuin oman koulutusyrityksensä kautta. Gjerstad on työskennellyt sekä yliopistossa, ammattikorkeakoulussa että julkisella puolella tutkimus-, hallinto- ja opetustehtävissä. Järjestöpuolen tutkimus- ja kehitystöiden jälkeen hän siirtyi valmentajaksi omaan yritykseensä. 

Kouluttamisen ja valmentamisen lisäksi hän on julkaissut valtaan ja vaikuttamiseen liittyviä tietokirjoja sekä toiminut aihepiireihin liittyvänä asiantuntijana mediassa. Gjerstad on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta.

TkT Johan Groop

Groop on työskennellyt viimeiset 9 vuotta sosiaali- ja terveysalan kehittämisprojekteissa, sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden että start-up yritysten kanssa.

Senior Manager, Nordic Health Group

Roolissaan Nordic Health Groupissa Johan vastaa projektien suunnittelusta ja rahoituksesta sekä läpiviemisestä. Groop on keskittynyt viime vuosina erityisesti laajojen, kompleksisten, useampia organisaatioita ja/tai toimijoita sisältävien tutkimus-, kehitys- ja muutoshankkeiden johtamiseen.

Hän väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistosta (tuotantotalous) keväällä 2012 aiheenaan kotihoidon tuottavuus. Hänen väitöskirjassaan ehdottamia periaatteita kotihoidon kehittämiseen on implementoitu lukuisissa kotihoitoyksiköissä ympäri Suomea.

Aikaisemmin Groop on tutkinut SOTE-alan tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa (Yhdysvallat). Ennen tuloaan NHG:lle, Groop konsultoi niin julkisille kuin yksityisille SOTE-alan palveluntuottajille oman yrityksensä kautta. Groop luennoi jatkuvasti eri sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis- ja kehitysfoorumeilla ympäri Suomea, erityisesti kotiin vietävien palvelujen kehittämisestä. Hän on myös useampaan otteeseen toiminut asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Olaf Groth

Fil. tri Riina Gröhn

Executive Director, Asia Pacific

+65 8866 7430

riina.grohn@aaltoee.sg

Fil. tri Riina Gröhn

Executive Director, Asia Pacific

+65 8866 7430

riina.grohn@aaltoee.sg

Dr. Anil Gupta

Kirsi Gyldén

Senior Solutions Director

+358 10 837 3742

kirsi.gylden@aaltoee.fi

Professori Reijo Haapiainen

Professori Reijo Haapiainen on toiminut HUS:ssa useissa eri johtotehtävissä, 2000-luvulla mm. HYKS-sairaanhoitoalueen johtavana ylilääkärinä ja HYKS:n operatiivisen tulosyksikön johtajana sekä kirurgian toimialajohtajana.

Hän on lisäksi ollut aktiivinen akateeminen toimija sekä toiminut useissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Vuonna 2016 Haapiainen toimi ministeriön selvitysmiehenä sote-uudistukseen liittyen. Haapiaisella on laaja kokemus ja osaaminen asiantuntijaorganisaation johtamisesta sekä muutoksen johtamisesta. Hän on toiminut näiden aihealueiden kouluttajana ja vierailevana professorina muun muassa Aalto-yliopistossa.

Heli Haaponiemi

Senior Program Manager

+358 10 837 3749

heli.haaponiemi@aaltoee.fi

Saana Haataja

Relationship Manager

+358 10 837 3750

saana.haataja@aaltoee.fi

Marko Halén

KTM Marco Halén on yli 25 vuoden kokemus tietohallinnon johtotehtävistä finanssialalla eri kokoisissa organisaatiossa ja erilaisilla toimintamalleilla. Hänellä on vahva osaaminen digitalisaation johtamisesta, liiketoiminnan ja ICT:n yhdistämisestä, ICT:n hyödyntämisestä koko organisaation tuottavuuden parantajana, kokonaisarkkitehtuurityöstä ja näyttöä koko organisaation liiketoimintalähtöisen kehittämisen johtamismallin järjestämisestä. 

Árni Halldórsson

Valmistuttuaan tohtoriksi Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta Halldórsson toimi siellä ensin apulaisprofessorina ja sen jälkeen professorina vuoteen 2006 saakka. Sen jälkeen hän toimi MBA-ohjelman akateemisena johtajana Southamptonin yliopistossa Britanniassa, kunnes siirtyi Chalmersin palvelukseen vuonna 2011.

Professor of Supply Chain Management, Chalmers University of Technology

Jussi Halli

Head of Sales and Customer Value

+358 10 837 3755

jussi.halli@aaltoee.fi

Geronomi YAMK Aila Halonen

Geronomi YAMK Aila Halosella on laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Hänellä on yli kahden vuoden kokemus tuloksellisuuden johtamisesta ja kehittämisestä sisältäen mm. asiakasohjauksen toimintamallin kehittämistä ja toimeenpanoa, prosessien kehittämistä, toiminnan seurannan ja tuloksellisuuden johtamista ja kehittämistä sekä muutoksen johtamista.

Hän on toiminut koko uransa ikäihmisten palveluiden ja niiden kehittämisen parissa. ensin sairaanhoitajana kotihoidossa, palvelutalossa sekä SAS-tiimissä ja myöhemmin asiantuntijana asiakasohjausyksikön kehittämishankkeessa sekä toimintayksikön esimiehenä, palveluiden kehittäjänä ja muutosjohtajana.

Kati Hankala

Senior Program Manager

+358 10 837 3767

kati.hankala@aaltoee.fi

Lotta Hassi

Timo Heikkinen

Solutions Director

+358 10 837 3874

timo.heikkinen@aaltoee.fi

Ari Heiskanen

Ari Heiskanen on valmentanut satoja myynnin johtajia, myyjiä ja Key Account Managereita.

Toimitusjohtaja, Fenux Oy

Valmennusten teemat ovat käsitelleet niin myynnin perustaitoja (mm. myynnin portaat, tehokas buukkaus, kysymystekniikat, argumentointi, vastaväitekäsittely, erilaiset myyntityylit, ajanhallinta, esitystaito) kuin myös vaativampia valmennusteemoja, jotka ovat pureutuneet asiakkaan ansaintalogiikan ymmärtämiseen, tuotteiden ja/tai palveluiden taloudelliseen hyötymallintamiseen ja arvoargumentointiin sekä arvomyyntikulttuurin luomiseen.

TkT Kari Hiekkanen

Vastuualueinaan Karilla on tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit. Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä.

Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

Jonatan Hildén

Jonatan Hildén on graafinen suunnittelija ja informaatiomuotoilija, joka on erikoistunut kirjamuotoiluun, karttoihin sekä ohjelmointiavusteiseen suunnitteluun.

Graafinen suunnittelija ja informaatiomuotoilija

Virve Hintikka

Business Area Director, Customized Solutions

+358 10 837 3727

virve.hintikka@aaltoee.fi

Virve Hintikka

Business Area Director, Customized Solutions

+358 10 837 3727

virve.hintikka@aaltoee.fi

Lari Hintsanen

Lari Hintsanen on Deloitten osakas. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä verotuksesta, yritysverotuksesta ja siirtohinnoittelusta.

Ennen siirtymistään Deloittelle hän toimi Nokian globaalina verojohtajana. Hintsanen on lisäksi mukana useissa eri verotusta koskevissa yhteistyöryhmissä.

TkT Jaakko Hollmén

Jaakko Hollménilla  on yli 20 vuoden kokemus data-analyysistä, niin teollisuudessa kuin yliopistotutkimuksen parissakin. Hänen tutkimuskiinnostuksensa liittyvät koneoppimiseen, tiedon louhintaan ja tekoälyyn.

Tutkija, Aalto-yliopisto

Dominic Houlder

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, strateginen markkinointi sekä markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisen neljän vuoden aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat).

Sakari Huovinen

OTT Sakari Huovinen toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistön käynnistämän nuorten syrjäytymistä estävän kansalais- ja yrityshankkeen vetäjänä ja presidentin perustaman Tukikummit-säätiön varapuheenjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat viestintä, sääntely ja yhteiskuntasuhteet. Huovinen on toiminut tutkijatohtorina ja vanhempana tutkijana Kansainvälisen talousoikeuden instituutissa Helsingin yliopistossa aiheinaan mm. sananvapautta, muuttunutta mediaympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat sääntelykeinot.

Maarit Hursti

Program Director

+358 10 837 3743

maarit.hursti@aaltoee.fi

Tomi Huttula

Sanna Huuhtanen

Program Director

+358 10 837 3716

sanna.huuhtanen@aaltoee.fi

Suan Hwee Ong

Program Manager

+65 91881768

suanhwee.ong@aaltoee.sg

Sanna Hyyrynen

Head of Solutions and Impact, Delivery and Experience

+358 10 837 3884

sanna.hyyrynen@aaltoee.fi

Sampsa Hyysalo

FT Sampsa Hyysalo on yhteissuunnittelun professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä vanhempi tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hyysalo tutkii teknologiaa ja innovaatioita eri näkökulmista ja toimii myös soveltavan innovaatiokehityksen parissa. Hän sai Suomen Akatemian myöntämän Akatemiapalkinnon vuonna 2010 yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Seppo Ikäheimo

Seppo Ikäheimo toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Aalto BIZ). Hän väitteli Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1996 aiheesta Communication in the Sharemarkets, ja sen jälkeen hänen mielenkiintonsa keskeisinä kohteina ovat olleet sijoittajasuhteet (investor relations, IR), johdon palkitseminen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) laatu.

Laskentatoimen professori, Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa hän toimii opetuksesta ja oppimisesta vastaavana varadekaanina ja yrityksen hallinnoinnin professorina.  Hän opettaa Corporate Governance -teemasta Aalto-yliopistossa ja Aalto EE:ssä sekä Wienin kauppakorkeakoulussa ja Pietarin valtionyliopistossa.

Käytännössä hän on ollut mukana välimiesoikeuden jäsenenä useissa vähemmistöosakkaiden lunastustapauksissa, arvioimassa valtio-omisteisten yritysten ylimmän johdon palkkausta ja laatimassa Perheyritysten hyvän hallinnoinnin suosituksia.

Kati Illikainen

Senior Program Director

+358 10 837 3760

kati.illikainen@aaltoee.fi

Kari Iloranta

Tohtori Kari Iloranta on toiminut johto- ja esimiestehtävissä useilla toimialoilla ja johtavissa kansainvälisissä konsulttiyrityksissä, kuten Boos Allen Hamiltonin Suomen toiminnoissa vuosina 1998–2004.

Senior partner, External Resource Management Intl Oy

Hänellä on laaja kokemus strategioiden kehittämisestä, muutosohjelmista, organisaatioista, johtamismalleista ja B2B-suhteista. Ilorannalla on keskeinen rooli toimitusten hallintaan liittyvien opintojen ja opetuksen kehittämisessä Aalto-yliopistossa ja Aalto PRO:ssa. 

Kirsi Ivonen

Senior Program Director

010 837 3774

kirsi.ivonen@finva.fi

Thomas Johnsen

Johnsen on tutkinut ostajien ja toimittajien välisiä suhteita ja toimitusverkostoja noin 15–20 vuotta.

Professor of Supply Chain Management, Politecnico di Milano

Hän toimii tällä hetkellä professorina Politecnico di Milanossa Italiassa, missä hänen erikoisalansa ovat hankinta, innovaatiot ja kestävyys. Johnsenin tavoitteena on kehittää ostojen ja toimitusten hallintaa kustannuslähtöisestä hallinnollisesta toiminnosta strategiseksi tekijäksi, joka parantaa liiketoiminnan tuloksia.

Patrik Jonsson

Patrikilla on tohtorintutkinto Lundin yliopistosta tuotannonhallinnasta ja on toiminut avustavana professorina Växjö/Linneuksen yliopistossa ennen liittymistään Chalmersiin vuonna 2001.

Professor of Supply Chain Management, Chalmersin University of Technology

Maria Joutsenvirta

KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Tutkija, Aalto-yliopisto

TkT Jari Juhanko

TkT Jari Juhanko on toiminut mekatroniikan professorina sekä tutkijana ja tutkimuspäällikkönä paperi- ja terästeollisuuden kunnossapidon projekteissa.

Operatiivinen johtaja, Aalto-yliopiston teollisen internetin kampus

Tällä hetkellä hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu valmistavan teollisuuden tuote- ja palvelutoimintojen kehittämiseen. Juhanko vastaa Aallon innovaatioekosysteemin AIIC (Aalto Industrial Internet Campus) operatiivisesta johtamisesta.

Jouni Juntunen

KTT Jouni K. Juntunen toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen laitoksella tutkijatohtorina.

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Carola Juselius

Senior Manager

+358 10 837 3780

carola.juselius@aaltoee.fi

Petteri Järvinen

DI Petteri Järvinen on it-pioneeri, visionääri ja tietotekniikan kansantajuistaja. Hän osallistuu aktiivisesti mielipidevaikuttajana, konsulttina ja yrittäjänä tietoyhteiskunnan rakentamiseen.

Tietokirjailija, ICT-asiantuntija

THM, elv, ft Anne Kaarnasaari

THM, elv, ft Anne Kaarnasaarella on osaamista erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta sekä toimintaprosessien ja palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta.

Suunnittelun ja kehittämisen osalta osaaminen on kokonaisvaltaista ja strategialähtöistä. Palvelurakenteen tarkastelu, kuvaaminen tunnuslukuina ja kehittämissuunnitelmien tekeminen ovat kohdentuneet erityisesti vanhus- ja vammaispalveluihin sekä kuntoutukseen. Kehittämistoiminta on ollut kokonaisvaltaista toiminnan ja palveluketjujen toimivuuden arviointia, kehittämistä, palvelurakenteen muokkaamista sekä yhteistyön ja verkostomaisen työskentelyn käynnistämistä ja toteuttamista sekä edelleen tehostamista. Kokonaisvaltaisen kehittämisen osana hän on kehittänyt toimintaprosesseja ja niiden osia vastaamaan kokonaisuutta. Palvelutuotannon kehittämistyö on painottunut monituottajamallien kehittämiseen, julkisen ja yksityisen toiminnan rajapintaan ja kehittämiseen, tuottajahallintaan ja sopimuksenmukaisuuden ja laadun näkymiseen osana palvelutuotantoa. Arviointitoiminta on painottunut sopimuksenmukaisuuden sekä sovittujen laatu ja muiden toimintakriteerien toteutumisen arviointiin. Laadunhallinta ja -arviointi sekä sopimuksenmukaisuuden toteutumisen arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin liittyvät oleellisina osina Kaarnasaaren vastuuprojekteihin. Kehittämistyö on pääosin toteutettu projekteina, mistä syystä Kaarnasaarella on vankka kokemus erilaajuisten projektien koordinoinnista, johtamisesta ja toteuttamisesta.

Saana Kaihu

Program Director

+358 10 837 3775

saana.kaihu@aaltoee.fi

Elina Kaivola

Head of Profit, CFO

+358 10 837 3736

elina.kaivola@aaltoee.fi

Jani Kallio

Jani Kallio vastaa koulutuksen riskienhallintaa käsittelevästä osuudesta. Hän on toiminut mm. 10 vuotta luottolaitoksen riskienhallintajohtajana ja tuolloin työskennellyt läheisesti Business Controllereiden kanssa. Sittemmin hän on toiminut liikkeenjohdon kyberturvallisuuskonsulttina ja liiketoimintatehtävissä.

Johtaja, F-Secure Cyber Security Services

Maria Karsten

Program Director

+358 10 837 3730

maria.karsten@aaltoee.fi

Maria Karsten

Associate Director, Open Enrollment Programs and Networks

+358 10 837 3730

maria.karsten@aaltoee.fi

Samuel Kaski

Samuel Kaski on akatemiaprofessori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella ja Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI:n johtaja.

Professori, Aalto-yliopisto

Aiemmin hän on johtanut Suomen Akatemian laskennallisen päättelyn huippuyksikköä (COIN). Kasken keskeisenä tutkimusintressinä on laskennalliset koneoppimismenetelmät ja niiden monitieteiset sovellukset.

Katri Kauppi

KTT Katri Kauppi toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tieto- ja palvelutalouden laitoksen logistiikan apulaisprofessorina. Kauppi on työskennellyt myös Manchester Business Schoolissa sekä Nottingham University Business Schoolissa.

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

DI Panu Kause

Valmentaja, yrittäjä, Necropoint Oy

Katariina Kemppainen

Katariinan tutkimuskohteita ovat myynnin ja toiminnan suunnittelu, Lean-johtamisfilosofia ja julkiset hankinnat. Hänen artikkeleitaan ovat julkaisseet muun muassa International Journal of Production Economics ja Journal of Purchasing and Supply Management. 

Professor of Practice, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Iiris Kivikari

Iiris Kivikari on tietosuojaan erikoistunut asianajaja Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Consumers & Marketing -ryhmästä. Tietosuojalakiin liittyvien asioiden lisäksi Kivikari on erikoistunut teknologiaan, viestintään ja markkinointiin liittyviin lakiasioihin.

Kati Kiviniemi

Communications Manager

010 837 3842

kati.kiviniemi@aaltoee.fi

Arto Klami

Arto Klami on apulaisprofessori Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, minkä lisäksi hän vetää Multi-source Probabilistic Inference -tutkimusryhmää.

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Hän tutkii tilastollista koneoppimista ja tekoälyä.

Eeva Klemi

Program Manager

+358 10 837 3859

eeva.klemi@aaltoee.fi

Mika Koivisto

Mika suoritti Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 1999 ja valmistui Master Black Beltiksi Nokia Oyj:n ensimmäiseltä MBB -kurssilta vuonna 2000.  Hän on valmistunut rakennusinsinööriksi Turussa.

MBB, osakas, Nordic Process Improvement Oy

Mikalla on yli 15 vuoden kokemus laadun ja toiminnan kehittämisestä ja Six Sigma -työkalujen soveltamisesta sekä Nokian toiminnoissa että alihankkijoiden parissa ympäri maailmaa.  Mika työskenteli mm. yhtiön Six Sigma Deployment Leaderinä ja Master Black Beltinä, sekä vastasi  Design for Six Sigma (DFSS) -menetelmien käyttöönotosta suunnitteluprosesseissa.

Vuodesta 2009 Mika on toiminut yrittäjänä ja kouluttajana erityisosaamisenaan tilastolliset menetelmät, Lean Six Sigma ja Design for Six Sigma. Mika tuntee kehittämismenetelmät syvällisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön monipuolisesti erilaisissa prosesseissa ja tilanteissa.

Mikan osaamista ja tuloksellista, käytännönläheistä toimintatapaa arvostetaan ja myös saavutetut säästöt puhuvat puolestaan. Vuonna 2005 Mika ohjasi projektin, joka voitti Nokia Quality Awardin. Vuonna 2006 Mikan ohjaama projekti arvioitiin samassa kisassa toiseksi. Yksistään vuosina 2006-2008 Mika johti tai ohjasi projekteja, joiden säästöt olivat noin 60 M€.

Katja Kolehmainen

Katja Kolehmainen vastaa koulutuksen tiedon analysointi- ja viestintäosuudesta. Hän toimii myös henkilökohtaisten kehittämisprojektien ohjaajana.

Johtaja, Capful Ltd

Kolehmaisen tutkimusalueena on strateginen johdon laskentatoimi. Hän on toiminut yrityskonsulttina mm. useissa liiketoimintastrategiaan liittyvissä projekteissa sekä kehitysjohtajana vakuutus- ja energia-alalla. 

Juuso Koponen

Juuso Koponen suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin. Hän opettaa informaatiomuotoilua mm. Aalto-yliopistossa ja mediaorganisaatioissa, julkisella sektorilla ja monien toimialojen yrityksissä.

Informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti

Mikko Koria

Kai Koskinen

Kouluttaja Kai Koskisella on yli 10 vuoden kokemus projektijohtamisen koulutusohjelmien ja yrityksille räätälöityjen koulutusten läpiviennistä.

Hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun projektiliiketoiminnan tutkijana sekä opiskellut projektijohtamisen jatkokoulutusohjelmassa Montrealissa ja omaa monipuolisen kokemuksen erilaisista projektiympäristöistä sekä projektinhallinnan menetelmistä ja projektinhallinnan työkaluista. Koskinen on itse PMP-sertifioitu projektipäällikkö.

Riitta Kosonen

KTT Riitta Kosonen toimii professorina ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen (CEMAT) johtajana. Hän vastaa CEMAT:n tutkimushankkeista, jotka tuottavat tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa Venäjän ja Kiinan talouksista ja liiketoimintaympäristöistä sekä Itämeren alueen kilpailukyvystä osana globaalitaloutta. Kosonen on aktiivinen useissa työ- ja johtoryhmissä.

Jaakko Kotila

Account Manager

+358 10 837 3734

jaakko.kotila@aaltoee.fi

KTM Martti Kouhi

Konsultti, yrittäjä, Solventor Oy

Juha Kronqvist

Juha Kronqvist on palvelumuotoilun uranuurtajia Suomessa. Hänen työssään yhdistyy uusin akateeminen tieto ja vankka käytännön kokemus. Juha työskentelee johtavana palvelumuotoilijana ja muotoilujohtajana Hellon Oy:ssä. 

Juhan asiakkaita ovat olleet mm. Elisa, Fortum, Technopolis, Kone, Nordea, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Yhteistyöapteekit. Juha ohjaa työpajoja kotimaassa ja ulkomailla. Hän opettaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisella kesäkurssilla Information Technology Program sekä monialaisella Creative Sustainability -maisteriohjelman kurssilla Design for Government, jossa kehityskohteina on eri ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluvia strategisia hankkeita. Päivätyönsä ohella Juha valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Vuosina 2013 ja 2014 Juha työskenteli jaksot vierailevana tutkijana Parsons The New School for Designin DESIS Labissa New Yorkissa sekä National University of Singaporessa.

Raija Kuokkanen

Head of Thought Leadership and Design

+358 10 837 3737

raija.kuokkanen@aaltoee.fi

Sari Kuvaja

MMM (metsänhoitaja) Sari Kuvaja on yritysvastuun ja vastuuviestinnän moniosaaja, joka konsultoi yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastuuviestinnässä.

Yritysvastuun asiantuntija, Sari Kuvaja Signals

Sami Laaksonen

Sami Laaksonen on Verohallinnon johtava veroasiantuntija siirtohinnoitteluasioissa. Hän työskennellyt siirtohinnoittelutehtävissä vuodesta 1999.

Tällä hetkellä Laaksonen vastaa siirtohinnoittelua koskevista verosopimusten keskinäisistä sopimusmenettelyistä (MAP), joilla poistetaan toisen valtion kanssa neuvottelemalla yksittäiset kaksinkertaisen verotuksen tilanteet. Tehtävään kuuluu myös sopia ennakollisesti toisen valtion kanssa yritysten vaikeista siirtohinnoitteluasioista siirtohinnoittelun ennakkosopimuksella (APA). Sami on Suomen edustaja OECD:n siirtohinnoittelua käsittelevässä työryhmässä, joka on laatinut siirtohinnoittelun maailmanlaajuisena tulkintalähteenä käytettävät OECD:n siirtohinnoitteluohjeet. Hän on kirjoittanut Verohallinnon Siirtohinnoittelun dokumentointi –ohjeen.

Jami Laes

Kauppat. tri Mikko Laukkanen

Academic Director

+358 10 837 3732

mikko.laukkanen@aaltoee.fi

Mikko Laukkanen

Petri Lehtivaara

Solutions Director

+358 10 837 3722

petri.lehtivaara@aaltoee.fi

Sami Lehto

Senior Program Manager

+358 10 837 3728

sami.lehto@aaltoee.fi

Arja Leijala

Arja Leijalalla on pitkä kokemus pankkisektorista ja sen kehitystehtävistä. Hän on aiemmin luotsannut OP-Pohjola -ryhmän johdon koulutus- ja kehitysohjelmia sekä toiminut Etelä-Karjalan Osuuspankissa pankinjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Leijalalla on erityisosaamista johtamisen konseptien ja koulutusohjelmien luomisesta ja toteutuksesta. Hänellä on EMBA-tutkinto.

Arja Leijala

Senior Advisor

+358 40 505 2000

arja.leijala@aaltoee.fi

Suvi Leinonen

Project Manager

010 837 3783

suvi.leinonen@aaltoee.fi

Professori Paul Lillrank

Professori Paul Lillrank on toiminut laadunohjauksen ja palvelutuotannon professorina Aalto-yliopistossa (ent. Teknillinen korkeakoulu) vuodesta 1994 ja hänet on valittu Tuotantotalouden osaston johtajaksi 1996-1998 sekä 2002-2007. Lillrank väitteli tohtoriksi Helsingin Yliopistossa aiheenaan laatujohtaminen Japanin teollisuudessa.

Hän on työskennellyt Boston Consulting Groupin Tokion ja Tukholman toimistoissa sekä toiminut vanhempana tutkijana Tukholman kauppakorkeakoulun European Institute of Japanese Studies -tutkimuslaitoksessa seuraten erityisesti japanilaisen ohjelmistoteollisuuden kehitystä. Hän on ollut vierailevana professorina University of Tokyossa, ohjelmajohtajana College des Ingenieurs:ssa Pariisissa ja opettanut lukuisissa MBA-ohjelmissa. Lillrank on julkaissut tieteellisiä tutkimuksia laadunohjauksesta, Japanin taloudesta ja johtamisesta, teknologian siirrosta, yrityskulttuureista, tietotekniikan vaikutuksesta liiketoimintaan ja palvelutuotannosta.

Lillrank on ollut Suomen laatupalkinnon tuomaristossa 1995-2000, sekä toiminut konsulttina ja kouluttajana mm. Nokialla, Finnairilla, ABB:lla, TietoEnatorilla, ja Keskolla. Lillrankin tutkimusintressit ovat palvelutuotantojärjestelmien ohjaus ja palvelujen laatu erityisesti terveydenhuollossa. Hän on ollut perustamassa Aalto-yliopiston HEMA Instituuttia (Healthcare Engineering, Management and Architecture).

Jarmo Limnéll

ST Jarno Limnéll on tietoturva-asiantuntija ja kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopiston sähkötieteiden korkeakoulussa.

Kyberturvallisuuden professori, Aalto-yliopisto

Hän toimii myös Instagroupin Vice Presidentinä vastuualueinaan kyberturvallisuus ja liiketoiminnan kehittäminen. Aiemmin Limnéll on työskennellyt kyberturvallisuusjohtajana mm. McAfeella ja Stonesoftilla.

Eila Lindroos

Relationship Manager

+358 10 837 3741

eila.lindroos@aaltoee.fi

Risto Lintula

Ristolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

BB, osakas, Nordic Process Improvement Oy

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma BB -koulutuksen 2006.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä.  Erityisosaamisen alueita ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Antti Lipsanen

Program Manager

+358 10 837 3725

antti.lipsanen@aaltoee.fi

DBA Riitta Lumme-Tuomala

Head of Growth (Brand & Communications)

010 837 3787

riitta.lumme-tuomala@aaltoee.fi

DBA Riitta Lumme-Tuomala

Director, Russia

+358 10 837 3787

riitta.lumme-tuomala@aaltoee.fi

DBA Riitta Lumme-Tuomala

Head of Growth (Brand & Communications)

Director, Russia and Talent Management

+358 10 837 3787

riitta.lumme-tuomala@aaltoee.fi

Riitta Lumme-Tuomala

Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt eri sukupolvien johtamiseen liittyviin kysymyksiin ja työn muutokseen. Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä.

Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sertifiointi ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista. Aalto University Executive Educationissa Lumme-Tuomala toimii markkinointi- ja viestintäjohtajana, sekä Venäjän markkinoista ja Talent Management konseptista vastaavana johtajana. Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management.

Hans Henrik Lund

TkT Hans Henrik Lund on kokenut kaupallistamisen ja muutosjohtamisen osaaja. Hän on toiminut useiden yhtiöiden hallituksissa, esimerkkinä Royal Copenhagen, sekä johtotehtävissä mm. Helvarilla, Jabralla, Nokialla sekä Microsoftilla. Nykyisin hän toimii toimitusjohtajana Nilfisk Oy:ssä. Hän on väitellyt tekniikan tohtoriksi Aalborgin yliopistossa Tanskassa ja hänellä on myös MBA-tutkinto.

Jukka Lång

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers –praktiikkaa. Hän on työskennellyt yli 12 vuotta tietosuoja-asioiden parissa, aloittaen uransa tietosuoja-valtuutetun toimistossa tarkastajana. Jukka on ensimmäinen suomalainen asianajaja, jolle on myönnetty IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) –tietosuoja-sertifikaatti.

KTM Anna Maksimainen

KTM Anna Maksimainen on työskennellyt sote-alan kehittämisprojektien parissa vuodesta 2008 lähtien. Hänellä on kokemusta sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluiden kehittämisestä.

Annalla on hyvin laaja ymmärrys koko toimialasta niin palveluiden ja organisaatioiden kuin myös palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Hän on ollut kehittämässä alueellisia palvelurakenteita, tekemässä sairaalasuunnittelua, markkinaselvityksiä ja yrityskauppojen commercial due diligence -selvityksiä, uudistamassa toimintamalleja ja organisaatiorakenteita sekä suunnittelemassa palveluiden digitalisaatiota ja hoito- ja palveluketjuja. Annan erityisosaaminen on vahvasti palveluiden ja toiminnan kehittämisessä vaikuttavuuden näkökulmasta – fokuksessa on ollut mm. vaikuttavuuden kehittäminen ja mittaaminen sekä vaikuttavuusperusteiset palvelu- ja hankintamallit.

Teemu Malmi

Teemu Malmi kouluttaa ohjelman strategia- ja kannattavuuslaskentaosuudessa. Hän on toiminut konsulttina useille eri yrityksille mm. seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhoito, media, metalli, liikenne/kuljetus.

professori, Aalto-yliopisto

Ext. Ilona Mannelin

Yritysyhteydet

040 060 0131

ilona.mannelin@nesenta.fi

Taija Manninen

Toimitusjohtajan assistentti

+358 10 837 3763

taija.manninen@aaltoee.fi

Valt. tri Pekka Mattila

Toimitusjohtaja

Associate Dean, Executive Education

Professor of Practice, Aalto University School of Business

pekka.mattila@aaltoee.fi

Pekka Mattila

Matti Meikäläinen

Business Area Director, Customized Solutions

Ligula Dolor Consectetur

+358 10 847 3727

matti.meikalainen@aaltoee.fi

Jari Melgin

Jari Melgin toimii opettavana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (Aalto BIZ) laskentatoimen laitoksella. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talous- ja rahoitusjohtamisesta, mm. Amer Sports Oyj:ssä, Componenta Oyj:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa sekä Containerships Oy:ssä.  Melgin valmistelee väitöskirjaa päätöksenteon rajoista yrityksen hallinnoinnissa keskittyen  eritysesti hallituksen rooliin.

Opettava tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopistossa hän opettaa useita kursseja, mm. maisteri- ja kandidaattiopintojen lopussa suoritettavilla capstone-kursseilla, joiden tavoitteena on linkittää opiskelijoiden teoreettinen tietämys käytäntöön.  Lisäksi hän on paljon käytetty kouluttaja mm. Aalto EE:n koulutusohjelmissa.
Melginillä on laaja käytännön kokemus yritysten hallinnoinnista mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä, esittelijänä ja hallitusten käyttämänä ulkopuolisena asiantuntijana.

Hanna-Riikka Myllymäki

Director, Public Affairs

Business Area Director, Degree Programs

+358 10 837 3851

hanna-riikka.myllymaki@aaltoee.fi

Hanna-Riikka Myllymäki

Business Area Director, Degree Programs

+358 10 837 3851

hanna-riikka.myllymaki@aaltoee.fi

Mirjami Mäkinen

Mirjami Mäkisellä on pitkäaikainen ja laaja-alainen kokemus vastuullisista johdon ja markkinoinnin tehtävistä Salomaa Groupissa. Viimeiset 9 vuotta hän on toiminut konsernin emoyhtiön, Salomaa Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksessa.

Anna-Maija Mäkitalo

Program Manager

+358 10 837 3818

anna-maija.makitalo@aaltoee.fi

TkT Martti Mäntylä

Professori Martti Mäntylä on ollut tietotekniikan professori Aalto-yliopistossa (vuoteen 2010 asti Teknillinen korkeakoulu) vuodesta 1987. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut Euroopan teknologiainstituutti EIT:n tieto- ja viestintätekniikan yksikön EIT ICT Labs:in strategiajohtajana.

Professori, Aalto-yliopisto

Ramnath Narayanswamy

Juho Nikkola

DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista (mm. Nuuka-Suomi). 

Managing Partner, QDC Business Engineering Oy

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Mikael Niskala

HTL Mikael Niskala toimii Mitopro Oy:n Senior Managerina. Hän on ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä.

Tuntiopettaja, Aalto-yliopisto

Niskala on ollut käynnistämässä, kehittämässä ja johtamassa yritysvastuun asiantuntijapalveluliiketoimintaa Big4 -tilintarkastusyhteisöissä ja ympäristöalan teknologiayhtiöissä. Vuodesta 1996 lähtien Mikael Niskala on toiminut myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella yritysvastuuraportoinnin tuntiopettajana.

Jukka Nordlund

Senior Program Manager

+358 10 837 3822

jukka.nordlund@aaltoee.fi

Ben Nothnagel

Self-development-osaamisen ja sovelletun neurotieteen asiantuntija Ben Nothnagel on toiminut valmentajana Aalto EE:ssä jo useiden vuosien ajan. Hänen sovelletun neurotieteen konseptinsa sisältyvät johtajuuden kehittämisohjelmiin myös monissa globaaleissa yrityksissä. Hän on koulutukseltaan asianajaja sekä MBTI Certified Interpreter, Certified Emotional Intelligence ja Certified SDI Conflict Management -kouluttaja sekä Big Five Personality -arvioija. Mittavan kosulttiuransa aikana hän on työskennellyt mm. seuraavien yritysten kanssa: Daimler, Nordea, Finnair, Michelin, GE, HP, Yahoo, Vaisala, Cargotec ja Danfoss.

Anne Nylund

Program Director

+358 10 837 3768

anne.nylund@aaltoee.fi

Heli Paalamo

Senior Competence Manager

+358 10 837 3829

heli.paalamo@aaltoee.fi

Mika Pantzar

KTT Mika Pantzar on Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori. Pantzar on tutkijana monitieteellinen ja hän on erikoistunut mm. kuluttaja- ja teknologiatutkimukseen sekä tulevaisuudentutkimukseen. Pantzar on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1996 ja hän on kirjoittanut vuoden 2010 luetuimman bisnesjulkaisun ”Kuluttajakansalaiset tulevat – miksi työn johtaminen muuttuu”.

Pauliina Pellinen

Solutions Director

+358 10 837 3746

pauliina.pellinen@aaltoee.fi

Antti Peltokorpi

Antti Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella vuodesta 2013 alkaen. Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. 

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Antti Peltokorpi valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Elisabeth Pesola

Competence Manager

+358 10 837 3816

elisabeth.pesola@aaltoee.fi

Viet Phan

New Ventures and Partnerships

+358 40 758 2285

viet.phan@aaltoee.fi

Jari Pirhonen

FM Jari Pirhonen on työskennellyt lukuisissa turvallisuusasiantuntija- ja johtotehtävissä. 

CSO, Tieto Oyj

Hänen kiinnostuksen kohteensa on turvallisuus yleensä, erityisesti tietoturva liiketoiminnan, yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmista. Pirhonen on myös Aalto PRO:n Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma TJK:n alumni.

Natasha Pokidko

Solution Director

+358 10 837 3712

natasha.pokidko@aaltoee.fi

David Purdy

Ida Rainio

Ida Rainio työskentelee Hellon Oy:ssä vanhempana palvelumuotoilijana. Idan erityisosaamista ovat kanavariippumattomien asiakaskokemusten muotoilu ja luova yhteissuunnittelu.

Idalla on yli kymmenen vuoden kokemus asiakaslähtöisten palveluiden ideoinnista, viestinnän sisältömuotoilusta ja konseptoinnista. Hän on työskennellyt mm. Tallink Siljan, Tampereen teknillisen yliopiston ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelumuotoiluhankkeiden parissa tukien organisaatioiden omien prosessien kehittämistä kohti vahvempaa asiakaslähtöisyyttä. Ida on arvostettu ja pidetty palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen viestinnän kouluttaja. Koulutustaustaltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri (Turun Yliopisto) ja hänellä on Master of Business Administration -tutkinto Laurea Ammattikorkeakoulun Service Innovation and Design-ohjelmassa.

Petteri Rapo

Petteri Rapo toimii toimitusjohtajana ja siirtohinnoitteluun erikoistuneena asiantuntijana kansainvälisten yritysten neuvontaan erikoistuneessa Alder & Sound Oy:ssä.

Viime vuosien aikana Rapo on erikoistunut vaativiin siirtohinnoittelutoimeksiantoihin erityisesti aineettomiin omaisuuseriin, rahoitustransaktioihin sekä kehittyviin markkinoihin liittyen. Asiantuntijatyön lisäksi hänellä on myös aiempaa työkokemusta kansainvälisten konsernien talous- ja rahoitustoiminnoista.

Mari Rauhala

Associate Director

+358 10 837 3753

mari.rauhala@aaltoee.fi

Katja Repo

Director, FINVA

+358 10 837 3766

katja.repo@finva.fi

Kimmo Rissanen

Relationship Manager

+358 10 837 3830

kimmo.rissanen@aaltoee.fi

John Romero

Teemu Roos

Pasi-Pekka Rossi

Head of Strategic Resources (HR & ICT)

+358 10 837 3770

pasi-pekka.rossi@aaltoee.fi

Simo Routarinne

Simo Routarinne on IMPROVment Oy:n luova johtaja, vuorovaikutusmuotoilija ja soveltavan improvisaation valmentaja.

Hän on kansainvälisesti arvostettu statusilmaisun, vallan viestinnän asiantuntija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja. Routarinteellä on yli 20 vuoden kokemus vuorovaikutuksen ja ilmaisun parissa.

Katri Saarikivi

Katri Saarikivi on kognitiivisen neurotieteen tutkija ja NEMO-tutkimusryhmän vetäjä.

Tutkija, Helsingin yliopisto

Hän on tutkinut muun muassa empatiaa ja vuorovaikutusta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Saarikivi on käynyt puhumassa johtoryhmissä ja soveltanut aivotutkimuksen tuloksia työorganisaatioiden toimintaan.

Sari Saastamoinen

Relationship Manager

+358 10 837 3794

sari.saastamoinen@aaltoee.fi

Marjo Salminen

Senior Solutions Director

+358 10 837 3720

marjo.salminen@aaltoee.fi

Mikko Sandelin

KTM Mikko Sandelin viimeistelee väitöskirjansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Väitöskirjatutkimuksessaan hän on paneutunut johdon ohjausjärjestelmiin holistisesta näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, miten taloussuunnittelua, suoritusten mittaamista ja arviointia, palkitsemista ja raportointisuhteita sekä pehmeämpiä ohjausmuotoja, kuten ylennyksiä, sosiaalistumista ja koulutuskäytäntöjä, voidaan yhdistellä tehokkaasti. 

Risto Sarvas

Harri Saukkomaa

Harri Saukkomaalla on 30 vuoden kokemus media-alalta töistään toimittajana, tuottajana ja erilaisissa johtotehtävissä. Saukkomaa on työskennellyt Keskisuomalaisessa, Ylioppilaslehdessä, Helsingin Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä ja TV2:ssa.

Viestintäkonsultti, omistaja, hallituksen pj, Tekir Oy

Pekka Sauri

FT, EMBA Pekka Sauri on pitkän linjan poliitikko ja virkamies, joka on viimeksi toiminut Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Sauri on julkisen johtamisen sekä henkilökohtaisen johtajuuden asiantuntija. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja psykologi. Hän on myös julkaissut joukon tietokirjoja psykologian ja politiikan alalta.

Henri Schildt

Henri Schildt on strategian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

 

Schildt on tutkinut teknologiastrategiaa, yrittäjyyttä suuryrityksissä ja muodostuvilla toimialoilla, sekä strategisen muutoksen johtamista. Tällä hetkellä hän tutkii digitaalisten datavirtojen vaikutusta johtamiseen, organisoitumiseen, sekä työrooleihin yrityksissä, Schildt valmistelee aiheesta kirjaa.

Tohtoriksi Schildt väitteli vuonna 2006 Teknillisestä Korkeakoulusta. Tämän jälkeen Schildt toimi apulaisprofessorina Imperial College London Business School:issa.

Aki Seeck

Aki Seeckillä on kokemusta markkinoinnista, kansainvälisten sijoittajasuhteiden luomisesta ja liiketoiminnan strategisesta pitkän aikavälin suunnittelusta. Seeck on toiminut taktiikan opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä vierailevana luennoitsijana muissa oppilaitoksissa ja yrityksissä. Hän toimii useissa hallituksissa ja organisaatioissa asiantuntija- sekä erityistehtävissä. Vuosina 2004–2007 hän toimi Lähi–idässä ja edisti suomalaista vientiä Qatariin.

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä on toiminut pitkään eri kansainvälisten yritysten globaaleissa johto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Seppälä toimi mm. Elcoteq Oyj:n Nokia-toimintojen vastaavana johtajana sekä Novomok Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Professori, Aalto-yliopisto

Olli Seppänen

Olli Seppänen on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt Yhdysvalloissa.

Professor of Practice, Aalto-yliopisto

Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimii vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta. Kunniamaininnan saaneen väitöskirjan aiheena oli Empirical research on the success of production control in building construction projects.

Fabian Sepulveda

KTT Fabian Sepulvedalla on  yli 20 vuoden kokemus tekniikan, liikkeenjohdon konsultoinnin sekä pankkitoiminnan aloilta. Hän on työskennellyt lukuisissa yrityksissä, joiden joukossa mm. Lucent Technologies, A.T. Kearney sekä JP Morgan. Tällä hetkellä hän toimii aktiivisesti Suomen yrittäjäekosysteemin kehittämistehtävissä ja työskentelee start up valmentajana ja Lean launchpad konseptin kouluttajana. Hän opettaa mm. Aalto-yliopiston Ventures Programmissa sekä toimii valmentajana Aalto University Executive Educationissa. Sepulvedalla on kandidaatin tutkinto sähkötekniikasta sekä maisterin tutkinto rahoituksesta. Hän on väitellyt tohtoriksi kansainvälisestä yrittäjyydestä. 

Hanna Silvola

KTT, Dosentti Hanna Silvola toimii laskentatoimen apulaisprofessorina Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa. Silvola on opettanut myös London School of Economicsissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa.

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Tiina Simonen

APV-koordinaattori

apv@aaltoee.fi

Anu Sirkiä

Head of New Ventures and Partnerships

Opintovapaalla

Samuli Sistonen

Samuli Sistosella on vajaan 20 vuoden monipuolinen, kansainvälinen kokemus HR:n, suorituksen johtamisen ja palkitsemisen kehittämisestä ja konsultoinnista.

Samuli on suorituksen johtamiseen ja palkitsemiseen keskittyvän Reward Agencyn perustaja, ja konsultoinut yritysten hallituksia, johtoa, esimiehiä ja HR:ää eri toimialoilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Samulilla on vuosien vankka käytännön kokemus vaativista esimies- ja johtotehtävistä, myynnistä ja myynnin johtamisesta, henkilöstöhallinnosta sekä valmennus- ja koulutustehtävistä. Samuli on KTM Helsingin kauppakorkeakoulusta (organisaatiot ja johtaminen) ja VTM Helsingin yliopistosta (kansantaloustiede)

Elina Sojonen

Suomen Tekstiili & Muoti ry

+358 44 582 7466

elina.sojonen@stjm.fi

Jenniliisa Särkkä-Blomberg

Associate Director

+358 10 837 3873

jenniliisa.sarkka@aaltoee.fi

Jenniliisa Särkkä-Blomberg

Program Director

+358 10 837 3873

jenniliisa.sarkka@aaltoee.fi

Kerttu Tanhuanpää

Program Director

+358 10 837 3754

kerttu.tanhuanpaa@aaltoee.fi

Tupuna Tapanainen

Senior Program Manager

+358 10 837 3821

tupuna.tapanainen@aaltoee.fi

TkT Paulus Torkki

TkT Paulus Torkki on Nordic Healthcare Group Oy:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen sekä Helsingin yliopiston apulaisprofessori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Torkilla on takana monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien.

Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa tutkimusjohtajana. Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Dr. Sami Torstila

Sami Torstila is Associate Professor of Finance and Head of the Department of Finance at Aalto University School of Business

Sami Torstila specializes in corporate finance, mergers and acquisitions and managerial finance.

Torstila is Associate Professor of Finance and Head of the Department of Finance at Aalto University School of Business. He is also an Associate Partner at Nordic Adviser Group advising his clients in projects related to mergers & acquisitions and investment strategy.

From 2009 to 2010, Sami was visiting scholar at Haas School of Business, UC Berkeley, and from 1996 to 1997 investment banking analyst at Goldman Sachs in London. At Goldman, he worked with mergers and acquisitions as well as equity and debt offerings.

Sami received a D.Sc. degree in Finance in 2000 and an M.Sc. degree in Finance with honors in 1996, both from Helsinki School of Economics. He also holds an LL.M. degree with a specialization in Tax Law from the University of Helsinki.

Jani Tuomainen

Senior Program Manager

010 837 3714

jani.tuomainen@finva.fi

Pekka Töytäri

Pekka Töytäri on kokenut yritysjohtaja, konsultti ja valmentaja, joka hyödyntää pitkää kokemustaan monipuolisesti valmennuksissaan.

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Vuodesta 2002 hän on valmentanut satoja kasvu- ja muutoshaluisia useimpia toimialoja edustavia yrityksiä startupeista globaaleihin markkinajohtajiin. Hänen tutkimuskohteinaan ovat asiakasarvo, arvoperustainen myynti, johtaminen, hinnoittelu, sekä digitaalisuuden vaikutus myyntiin, johtamiseen, ja yritysten väliseen työnjakoon ja liiketoimintamalleihin. 

Ville-Einari Utriainen

Sales & Customer Value

+358 10 837 3808

ville-einari.utriainen@aaltoee.fi

Eero Vaara

Heikki Valtonen

Relationship Manager

+358 10 837 3854

heikki.valtonen@aaltoee.fi

Anita Vastamäki

Director, Open Enrollment Programs & Networks

+358 10 837 3811

anita.vastamaki@aaltoee.fi

KTT Tomi Viitala

Tomi Viitala toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erityisosaamisalueettaan on kotimainen ja kansainvälinen yritysverotus sekä veropolitiikka.

Viitala on aikaisemmin työskennellyt muun muassa veroasiantuntijana EY:llä, jossa hän toimi yritysveropalveluiden vetäjänä, veroasiantuntijana Keskuskauppakamarissa ja valtiovarainministeriön vero-osastolla. Hän on lisäksi verotuksen oikaisulautakunnan jäsen. Tomilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta.

Miia Viitanen

Miia Viitanen on toiminut Aalto EE:llä Director, New Ventures –tehtävässä. Aiemmin hän työskenteli rahoitusalalla 10 vuoden ajan salkunhoitajana ja liiketoiminnan kehittämistehtävissä. Ennen Aalto EE:lle siirtymistään hän asui Yhdysvalloissa konsultoiden yrityksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hänellä on sekä kauppatieteen että liikunnanohjauksen tutkinnot.

Eeva Vilkkumaa

Eeva Vilkkumaa on apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Tutkimuksissaan hän on keskittynyt matemaattisten mallien kehittämiseen yritysten ja julkishallinnon päätöksenteon ja resurssien allokoinnin tueksi.

Luis Vives

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella. Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset.

Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja qualitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Muutamia esimerkkejä johdon ja asiantuntijoiden koulutuksista: Global Strategic HRM (EMBA Korea, Puola ja Helsinki, Aalto EE), Strateginen HRM ja Muuttuva Työ (KuntaJOKO, Aalto EE), Introduction to HR skills and expertise, Culture in organizations (Aalto EE), Talent Management & Strategic HRM (Singapore, Aalto EE), Culture and SHRM (National Defence University, Finland), Strategic HRM, Essentials of management and IB (Aalto Biz). Organisational bullying & harassment, Gender and management (University of Helsinki), Business strategy, Leadership, Management, Gender management and organisations, International Business (Hanken School of economics).

Mervi Vuori

KTM Mervi Vuori on tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän työskentelee päätoimisena projektitutkijana Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksessa.

Tutkija, Aalto-yliopisto

Vuori on aiemmin toiminut globaalien hankintojen kehittämispäällikkönä paperi- ja metsäteollisuusyrityksessä, missä hän vastasi hankintaprosessista, sähköisen hankintajärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksesta.

Shailendra Vyakarnam

Minna Wickholm

Business Area Director, Open Enrollment Programs and Networks

010 837 3723

minna.wickholm@aaltoee.fi

Minna Wickholm

Business Area Director, Open Enrollment Programs and Networks

010 837 3723

minna.wickholm@aaltoee.fi

Pauli Wihuri

FM Pauli Wihurilla on pitkä historia Nokiassa. Hän työskentelee KPMG:n lisäksi kyberturvallisuusneuvonantajana ja sijoittajana start-up yritys Kaunilassa sekä on myös mukana neuvonantajan roolilla Information Security Forumissa.

Senior Advisory Manager, KPMG

Jari Ylitalo

Ylitalon tutkimus kohdistuu johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuteen. Hänellä on pitkä kokemus kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa.

TkT, tutkija, Aalto-yliopisto

Peter Zackariasson